فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض، و نیز عدالت خواهی است، این پایه ی مشروعیت ماست

تاریخ: 5/6/1382
مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض، و نیز عدالت خواهی است، این پایه ی مشروعیت ماست. الان درباره ی مشروعیت حرفهای زیادی زده می شود، بنده هم از این حرفها بلدم، اما حقیقت قضیه این است که اگر ما دنبال عدالت نباشیم، حقیقتا من که این جا نشسته ام، وجودم نامشروع خواهد بود، یعنی هرچه اختیار دارم و هرچه تصرف کنم، تصرف نامشروع خواهد بود، دیگران هم همین طور. ما برای عدالت و رفع تبعیض آمده ایم. ما آمده ایم جامعه را از مواهب الهی خودش - که مهمترین مواهب الهی در عدالت وجود دارد - و همچنین مواهب اخلاقی و معنوی برخوردار کنیم. البته معنای این حرف این نیست که ما از زندگی دنیایی مردم غفلت کنیم، نخیر، مگر می شود اصلا آخرت بدون دنیا نمی شود و امکان ندارد که انسان بخواهد به آن مواهب معنوی برسد و دنیای ویرانی هم داشته باشد.
... اما دنیای آباد دور از عدالت و دور از معنویت به درد نمی خورد. گیرم که رشدمان - به تعبیر غلط که گفته می شود نرخ رشد - آمد بالا و فرض بفرمایید درآمد سرانه ی مان دو برابر و سه برابر شد، اما عدالت در جامعه نبود، یعنی عمده ی این درآمد به یک بخش محدودی رسید و بخش عظیمی از مردم، محروم و گرسنه ماندند. این، کاری نیست که ما باید انجام دهیم، این، آن تکلیفی نیست که ما برعهده داریم. تکلیف ما این است که عدالت را در جامعه مستقر کنیم و این هم جز با مبارزه ی با فساد و افزون طلبی انسانهای مفت خوار و سوء استفاده کن امکان پذیر نیست. بخشی از کار عدالت این جا تنظیم می شود.

باز هم با صدای بلند اعلام می کنم که مسئولان کشور باید با فقر و فساد و تبعیض در این مملکت مبارزه کنند

تاریخ: 7/10/1379
بنده باز هم با صدای بلند اعلام می کنم که مسئولان کشور - چه در قوه مجریه چه در قوه قضاییه و چه در قوه مقننه - باید با فقر و فساد و تبعیض در این مملکت مبارزه کنند. اگر بخواهند وضع امنیت کشور را وضع معیشت مردم را وضع عزت بین المللی ما را تامین کنند راهش مبارزه با همین هاست. انواع و اقسام فسادها را باید شناسایی کنند و با آن مبارزه جدی نمایند نه در حرف و زبان.

مبارزه با فساد، یک مبارزه جدی و واقعی است، تهاجم خواهند کرد، برای مقابله با شیوع فساد اقتصادی و مالی، باید لباس مبارزه به تن کرد

تاریخ: 1/1/1380
یکی از موانع پیشرفت اقتصادی کشور، وجود گلوگاههای فساد است که بشدت باید از آنها ترسید و با آن مقابله و مبارزه کرد، کار سختی هم هست.
... بدانید مبارزه با فساد، یک مبارزه جدی و واقعی است، تهاجم خواهند کرد و فشار خواهند آورد، کار سختی است، برای مقابله با شیوع فساد اقتصادی و مالی، باید لباس مبارزه به تن کرد .
یک جریان فساد هم فسادهای اخلاقی و رواج منکرات است، با این هم باید مقابله و مبارزه کرد. ما خوب می دانیم، این جزو تعالیم اسلام است که با زبان و تبیین باید مردم را با فضایل اخلاقی آشنا کرد و از منکرات دور نگهداشت، این به جای خود درست، اما با شیوع منکرات و با تظاهر به آن باید مقابله کرد. اسلام مرتکب منکر را نصیحت و هدایت می کند، اما حد هم برای او می گذارد. با صرف زبان و توصیه نمی شود کاری کرد. قدرت نظام باید جلوی سیر فحشا و فساد را بگیرد. اجازه ندهید که هوسهای یک عده معدود و یک گروه کوچک و اندک در داخل جامعه، موجب اغوای ذهن و فکر دختر و پسر جوان و مرد و زن مومنی شود که هیچ انگیزه فسادی ندارند. شما باید جلوی آن گونه افراد را بگیرید، همه مسئولان بخشهای مختلف کشور در این زمینه مسئولند.