فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

برترین گام در راه استقرار عدل

تاریخ: 13/3 /1370
امروز در جامعه ما، برترین گام در راه استقرار عدل، رفع محرومیت از طبقات محروم و تهیدست و کم درآمد است که غالبا بیشترین بار نظام را در همه مراحل بردوش داشته اند و دارند و همواره با اخلاص و صمیمیت، از انقلاب و اسلام دفاع کرده اند. دفاع از قشرهای محروم - که صاحبان واقعی انقلابند باید در راس همه برنامه ریزیهای کشور و محور کلیه تحرکات اقتصادی در بخشهای مختلف آن باشد و صحت هر سیاست و برنامه اقتصادی، با چگونگی و اندازه پیشرفت در این هدف، در کوتاه مدت یا بلندمدت، سنجیده شود.

عدالت اجتماعی، به مقدار زیادی وابسته به اخلاق است

تاریخ: 23/4/1372
عدالت اجتماعی، به مقدار زیادی وابسته به اخلاق است. البته بخش عمده ی آن مربوط به مقررات و قوانین جامعه است. اما مقررات و قوانین، بدون اینکه افراد از اخلاق الهی و اسلامی برخوردار باشند، چندان کارساز نیست.

عدالت، عده یی را زخمدار و ناراضی می کند

تاریخ: 1/1/1376
ما بدون یک تحول اخلاقی عمیق و گسترده، نخواهیم توانست عدالت اجتماعی را آن طوری که مورد نظر اسلام است، انجام بدهیم. عدالت، عده یی را زخمدار و ناراضی می کند. عدالت، کسانی را که درصدد سوء استفاده از اموال عمومی اند، دچار اعتراض می کند. آن کسانی هم که در این مواقع اعتراضی می کنند، کسانی نیستند که دستشان به جایی نرسد. کسی که امکانات و ثروت دارد، می تواند مساله درست کند. دشمنان خارجی هم به این طور آدمها کمک می کنند. نظام اسلامی، نظام عدالت است.