فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

نیاز عمده امروز کشور ما عدالت است. امروز ما به عدالت احتیاج داریم. مردم از تبعیض رنج می برند

تاریخ: 30/7/1381
برادران و خواهران عزیز! نیاز عمده امروز کشور ما عدالت است. امروز ما به عدالت احتیاج داریم. مردم از تبعیض رنج می برند. مسئولان کشور - که بحمدالله مسئولان ارشد کشور مومن و پاکیزه اند - اگر می خواهند آنچه را که نیاز حقیقی مردم است، اعمال کنند، باید به عدالت بیندیشند. اگر فکر و انگیزه عدالت در دلها زنده باشد، آنگاه فرصت، کار و توفیق برای بازکردن گره ها یکی یکی به وجود خواهد آمد، بیکاری و مسائل اقتصادی و مشکلات گوناگونی که در زمینه های فرهنگی وجود دارد، حل می شود و مساله رشد علم در دستگاههای علمی و در دانشگاهها ممکن خواهد شد.

برترین گام در راه استقرار عدل

تاریخ: 13/3 /1370
امروز در جامعه ما، برترین گام در راه استقرار عدل، رفع محرومیت از طبقات محروم و تهیدست و کم درآمد است که غالبا بیشترین بار نظام را در همه مراحل بردوش داشته اند و دارند و همواره با اخلاص و صمیمیت، از انقلاب و اسلام دفاع کرده اند. دفاع از قشرهای محروم - که صاحبان واقعی انقلابند باید در راس همه برنامه ریزیهای کشور و محور کلیه تحرکات اقتصادی در بخشهای مختلف آن باشد و صحت هر سیاست و برنامه اقتصادی، با چگونگی و اندازه پیشرفت در این هدف، در کوتاه مدت یا بلندمدت، سنجیده شود.

عدالت اجتماعی، به مقدار زیادی وابسته به اخلاق است

تاریخ: 23/4/1372
عدالت اجتماعی، به مقدار زیادی وابسته به اخلاق است. البته بخش عمده ی آن مربوط به مقررات و قوانین جامعه است. اما مقررات و قوانین، بدون اینکه افراد از اخلاق الهی و اسلامی برخوردار باشند، چندان کارساز نیست.