فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

نباید در جامعه ما مستمند وجود داشته باشد

تاریخ: 5/4/1368
باید وضع زندگی کارگران از لحاظ مادی و معنوی بهبود پیدا کند. با اجرای قوانین مناسب و توسعه اشتغال، نباید در جامعه ما مستمند وجود داشته باشد. کارگران که جزو قشرهای مستضعف جامعه هستند، باید در اولویت برنامه ریزیهای توسعه اقتصادی قرار گیرند. اگر کارگر تامین بود و نیازهایش برآورده شد، کار بهتر انجام می گیرد.
تکلیف الهی ما و مقتضای عدالت اسلامی این است که همه افراد جامعه - از هر قشری - برخورداریهای لازم و مناسب شأن انسانی یک مؤمن را داشته باشند و تبعیض ها و بهره مندیهای ناحقی که در جوامع فاسد دنیا وجود دارد و در جامعه قبل از انقلاب ما نیز به بدترین شکل وجود داشت و هنوز بقایای آن بکلی از بین نرفته است، برچیده شود.

موکدا به برنامه ریزان سفارش می کنم که هدف اصلی، کمک به طبقات محروم جامعه باشد. این، چیزی است که ما را به عدالت اجتماعی نزدیک می کند

تاریخ: 1/1/1372
آنچه که من به برنامه ریزان و مسئولین دولتی موکدا سفارش می کنم، این است که در این برنامه توجه کنند که هدف اصلی، کمک به طبقات محروم جامعه باشد. این، چیزی است که ما را به عدالت اجتماعی نزدیک می کند. هدف اصلی در کشور ما و در نظام جمهوری اسلامی، عبارت از تامین عدالت است، و رونق اقتصادی و تلاش سازندگی، مقدمه ی آن است. ما نمی خواهیم سازندگی کنیم که نتیجه ی این سازندگی یا نتیجه ی رونق اقتصادی، این باشد که عده ای از تمکن بیشتری برخوردار شوند و عده ای فقیرتر شوند. این، به هیچ وجه مورد رضای الهی و رضای اسلام و مورد قبول ما نیست. ما می خواهیم سازندگی شود و کشور رونق اقتصادی و پیشرفت مادی پیدا کند و ازلحاظ اقتصادی رشد کند، تا بتواند به عدالت اجتماعی نزدیک شود و فقیر نداشته باشیم، تا دیگر، طبقات محروم در جامعه، احساس محرومیت نکنند و محروم نباشند، تا منطقه ی محروم در کشور نداشته باشیم و فاصله ی بین فقیر و غنی، روزبه روز کمتر شود. این، هدف اصلی است. باید این را در برنامه مورد نظر قرار بدهند. این برنامه های پنج ساله، هر کدام رقم درشتی برای حرکت ملت و دولت به سمت اهداف انقلاب است. باید این جهت را، که جهتگیری انقلابی است، با تاکید و اصرار هر چه تمام، در آن رعایت کنند و آن راحفظ کنند
اصولگرایی انقلابی-
ما در گذشته، هرجا که توفیق داشته و موفق شده ایم، به خاطر آن بوده است که به اصول انقلاب احترام گذاشته وآن را رعایت کرده ایم. هرجا ناکامی داشته ایم، به خاطر آن بوده است که کم و بیش ازاصول الهی و اسلامی و انقلابی، انحراف پیدا کرده ایم. پیشرفتهای ما، به برکت اصول انقلاب است.

مسئولان باید دنبال عدالت و آسان کردن زندگی برای طبقات مستضعف و محروم و پابرهنه هاباشند

تاریخ: 14/2/1379
هرکس وظیفه یی دارد و باید وظیفه اش را دقیق انجام بدهد. مسئولان باید دنبال عدالت باشند دنبال آسان کردن زندگی برای طبقات مستضعف و محروم و پابرهنه هاباشند کسانی که در روز خطر این مملکت را نجات دادند و اگر خدای نکرده بار دیگر خطری این مملکت را تهدید کند باز هم همین جامعه کارگری و همین معلمان و همین قشرهای محروم و همین کارمندانی که از لحاظ درآمد در سطوح پایینی قرار دارند می روند دفاع می کنند و سینه سپر می کنند.