فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

پر کردن شکاف اقتصادی در بین مردم و رفع تبعیض در استفاده ی از منابع گوناگون ملی در میان طبقات مردم، مهمترین و سخت ترین مسوولیت ماست

تاریخ: 12/2/1383
پر کردن شکاف اقتصادی در بین مردم و رفع تبعیض در استفاده ی از منابع گوناگون ملی در میان طبقات مردم، مهمترین و سخت ترین مسوولیت ماست. همه ی برنامه ریزان، قانونگذاران، مجریان و همه ی کسانی که در دستگاه های گوناگون مشغول کار هستند، باید این را مورد توجه قرار دهند و یکی از مهمترین شاخصهای حرکت خود به حساب آورند.

برطرف کردن فقر و محرومیت از کشور را در درجه اول قرار بدهید که یکی از ارکان عدالت این موضوع است

تاریخ: 8/6/74
در برنامه ریزیهای بعدی مساله برطرف کردن فقر و محرومیت از کشور را در درجه اول قرار بدهید که یکی از ارکان عدالت این موضوع است. البته همه مفهوم عدالت این نیست که ما فقر و محرومیت را برطرف کنیم، گرچه حقا و انصافا بخش مهمی از آن مفهوم است. این امر را در کارها و در همه بخشها و برنامه ریزیهایتان دخالت دهید.

نباید در جامعه ما مستمند وجود داشته باشد

تاریخ: 5/4/1368
باید وضع زندگی کارگران از لحاظ مادی و معنوی بهبود پیدا کند. با اجرای قوانین مناسب و توسعه اشتغال، نباید در جامعه ما مستمند وجود داشته باشد. کارگران که جزو قشرهای مستضعف جامعه هستند، باید در اولویت برنامه ریزیهای توسعه اقتصادی قرار گیرند. اگر کارگر تامین بود و نیازهایش برآورده شد، کار بهتر انجام می گیرد.
تکلیف الهی ما و مقتضای عدالت اسلامی این است که همه افراد جامعه - از هر قشری - برخورداریهای لازم و مناسب شأن انسانی یک مؤمن را داشته باشند و تبعیض ها و بهره مندیهای ناحقی که در جوامع فاسد دنیا وجود دارد و در جامعه قبل از انقلاب ما نیز به بدترین شکل وجود داشت و هنوز بقایای آن بکلی از بین نرفته است، برچیده شود.