فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

دولت باید تمام همت خود را به پرکردن شکافهای عمیق اقتصادی و اجتماعی میان فقیر و غنی مصروف کند

تاریخ: 13/8/1369
این ملت بزرگ و فداکار، بخصوص طبقات محروم و پابرهنگان که بار اصلی انقلاب و کشور را همیشه بردوش داشته اند، حقا شایسته خدمت و سزاوار صمیمیتند. در تمام برنامه ها و تصمیمها، پیش از هر چیز لازم است استیفای حقوق و تامین رفاه و آسایش و رشد مادی و معنوی و حفظ عزت و شرف آنان مورد توجه باشد. اگر در دورانهای گذشته، همه سرمایه ها و پول و شغل و تحصیل و عمران و خلاصه همه خیرات در جهت منافع مرفهین به کار می رفت و قشرهای ضعیف - یعنی اکثریت - همواره به فراموشی سپرده می شدند، نظام اسلامی به عکس باید تمام همت خود را به پرکردن شکافهای عمیق اقتصادی و اجتماعی میان فقیر و غنی مصروف کند و سرمایه های مادی و معنوی کشور را در راه خدمت به پابرهنگان که حق حیات به گردن کشور دارند، به کار اندازد. هر لحظه یی از عمر مسئولان که در خدمت مردم صرف کار و اندیشه شود، به عبادت صرف شده است و کارگزاران کشور - که خدمتگزاری مردم، بزرگترین افتخار آنان است - باید لحظه یی را از این عبادت خالی نگذارند.

پر کردن شکاف اقتصادی در بین مردم و رفع تبعیض در استفاده ی از منابع گوناگون ملی در میان طبقات مردم، مهمترین و سخت ترین مسوولیت ماست

تاریخ: 12/2/1383
پر کردن شکاف اقتصادی در بین مردم و رفع تبعیض در استفاده ی از منابع گوناگون ملی در میان طبقات مردم، مهمترین و سخت ترین مسوولیت ماست. همه ی برنامه ریزان، قانونگذاران، مجریان و همه ی کسانی که در دستگاه های گوناگون مشغول کار هستند، باید این را مورد توجه قرار دهند و یکی از مهمترین شاخصهای حرکت خود به حساب آورند.

برطرف کردن فقر و محرومیت از کشور را در درجه اول قرار بدهید که یکی از ارکان عدالت این موضوع است

تاریخ: 8/6/74
در برنامه ریزیهای بعدی مساله برطرف کردن فقر و محرومیت از کشور را در درجه اول قرار بدهید که یکی از ارکان عدالت این موضوع است. البته همه مفهوم عدالت این نیست که ما فقر و محرومیت را برطرف کنیم، گرچه حقا و انصافا بخش مهمی از آن مفهوم است. این امر را در کارها و در همه بخشها و برنامه ریزیهایتان دخالت دهید.