فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

عقیده جدی دارم که بحث عدالت اجتماعی باید تعقیب بشود دستگاههای قضایی و دولتی و مجلس بایستی دنبال بکنند

تاریخ: 1/9/1378
سوالی راجع به بحث عدالت اجتماعی داشتم. علی رغم بیانات شما در چند سال گذشته، این بحث درگیر بازیهای سیاسی گردید و به آن غایتی که جناب عالی فرموده بودید، چندان نزدیک نشد. آیا زمان آن نرسیده است که به طریق اصولی به این بحث نگاه کنیم و داراییهای افراد را مورد بررسی قرار دهیم و این امر را از دولتمردان آغاز کنیم و به مرور در جامعه تسری دهیم
این حرف بسیار خوبی است، گفتنش آسان است، اما عمل کردنش بسیار بسیار مشکل است. به مجرد این که به سمت بعضی از مسئولان دست دراز بشود، طبعا اول گله و شکوه و فریاد آنهاست، یک وقت می بینید که در اصل کار هم مانع تراشی می شود و انجام نمی گیرد! من یک عقیده جدی دارم که بحث عدالت اجتماعی باید تعقیب بشود -شکی در این نیست و بارها هم این را گفته ام - منتها آن کسی که باید تعقیب بکند، بنده نیستم، دستگاههای قضایی و دستگاههای دولتی هستند که بایستی دنبال بکنند. یک مقدار از این قضیه باید به برکت قوانین خوب حل بشود، یک مقدار باید به برکت اجرا حل بشود، یک مقدار هم باید به برکت بازرسی دستگاههای برتر و بالاتر حل بشود، یعنی دستگاههای دولتی، نسبت به بخشهای زیرمجموعه خودشان. به هرحال، من نسبت به این قضیه، با نویسنده این نامه هم عقیده هستم و امیدوارم که پیش برود.

علاج فقر به شکل اصولی در هر جامعه یی، از راه استقرار عدالت اجتماعی و نظام عادلانه در محیط جامعه است

تاریخ: 15/9/1381
علاج فقر به شکل اصولی در هر جامعه یی، از راه استقرار عدالت اجتماعی و نظام عادلانه در محیط جامعه است، تا کسانی که اهل دست اندازی به حقوق دیگرانند، نتوانند ثروتی را که حق همگان است، به سود خود مصادره کنند، این یک وظیفه دولتی و حکومتی است، اما مردم هم به نوبه خود وظیفه سنگینی بر دوش دارند. اجرای برنامه های اجتماعی فقط در بلندمدت و میان مدت و بتدریج امکانپذیر است، اما نمی شود منتظر ماند تا برنامه های اجتماعی به ثمر برسد و شاهد محرومیت محرومان و فقر گرسنگان در جامعه بود. این وظیفه خود مردم و همه کسانی است که می توانند در این راه تلاش کنند.
همه باید خود را موظف به مواسات بدانند. مواسات یعنی هیچ خانواده یی از خانواده های مسلمان و هم میهن و محروم را با دردها و محرومیتها و مشکلات خود تنها نگذاشتن، به سراغ آنها رفتن و دست کمک رسانی به سوء آنها دراز کردن. امروز این یک وظیفه جهانی برای همه انسانهایی است که دارای وجدان و اخلاق و عاطفه انسانی هستند، اما برای مسلمانها علاوه بر این که یک وظیفه اخلاقی و عاطفی است، یک وظیفه دینی است.

امنیت افراد مرفه که از سرمایه و امکاناتی برخوردارند، واجبتر از امنیت کارگری که چشمش به مزد روزانه است، نیست

تاریخ: 25/4/1376
امنیت افراد مرفه که از سرمایه و امکاناتی برخوردارند، واجبتر از امنیت آن کارگری که چشمش به مزد روزانه است، نیست. لذا امنیت، متعلق به همه است،
وقتی ما می گوییم که باید با طبقه بهره مندان از پولهای حرام مقابله بشود، فورا یک عده نگران می شوند که امنیت سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی به خطر افتاد! نه، امنیت سرمایه گذاری و امنیت تلاش اقتصادی به خطر نمی افتد، این کمک آن سرمایه گذاریهاست.
... نمایندگان محترم! اگر قوه قضاییه و دستگاه انتظامی، برای مقابله با ثروتهای بادآورده دچار کمبود قانونند، در اسرع وقت برایشان قانون فراهم کنید. من احتمال می دهم که در مواردی کمبود قانون باشد، چون پیش آمده و دیده ایم.