فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

مهمترین وظیفه ی مسئولان کشور این است که در جامعه عدالت را معنا ببخشند تا مردم عدالت رااحساس کنند

تاریخ: 18/2/1384
مهمترین وظیفه ی مسئولان کشور این است که در جامعه عدالت را معنا ببخشند تا مردم عدالت را احساس کنند. عدالت درقانون، عدالت در قضا، عدالت در تقسیم منابع حیاتی کشور، عدالت در برخورداری ها و دسترسی های همه ی افراد به امکانات کشور.
... الگوی نظام جمهوری اسلامی، الگوی اسلامی است. یعنی الگوی پیشرفت و توسعه و رفاه، همراه با عدالت و برادری ومحبت و عطوفت بین قشرها و پرشدن شکاف بین فقیر و غنی در جامعه. پیشرفت جامعه به این شکل که با معنویت همراه است، مورد نظر اسلام است.

آنچه باید روی آن تکیه و برای آن تلاش کرد، این است که حرکت ها و پیشرفت ها در سایه ی عدالت اجتماعی انجام بگیرد

تاریخ: 18/2/1384
همه ی ما پیشرفت های این کشور را در زمینه ی علم، فناوری، تحقیقات و توسعه ی اقتصادی می دانیم و می بینیم. این پیشرفت ها برای این ملت طبیعی است. اگر این ملت پیشرفت نکند، غیر طبیعی است. آنچه باید روی آن تکیه و برای آن تلاش کرد، این است که این حرکت ها و این پیشرفت ها در سایه ی عدالت اجتماعی انجام بگیرد تا جوانان و همه ی مردم بخش های گوناگون ایران بتوانند از امکانات این کشور استفاده کنند.

وجود امکانات بیش از حد در اختیار یک جمع معدود، نخواهد گذاشت که تولیدات و امکانات کشور، در دسترس بقیه مردم قرار بگیرد

تاریخ: 8/6/75
تا وقتی کسانی در کشور وجود دارند که می توانند از موجودیهای کشور، سودها و بهره های بی حساب و کلان ببرند و ظاهرش این است که مثلا در صورتهای قانونی هم معامله و اجاره و مقاطعه کاری و واسطه گری می کنند - یعنی علی الظاهر شکل لباس قانونی دارد، اگر چه ممکن است باطنش هم بی قانونی باشد - بدون شک، فقر در کشور، ریشه کن نخواهد شد. چنین چیزی ممکن نیست. یعنی وجود امکانات بیش از حد در اختیار یک جمع معدود، نخواهد گذاشت که تولیدات و امکانات کشور، در دسترس بقیه مردم قرار بگیرد. همین تورمی هم که همیشه از آن می نالید و همه می نالند و حق هم هست، تا آخر ادامه پیدا خواهد کرد. بایستی در دستگاههای مختلف دولت، توجه دقیقی بشود که جلوی استفاده های غیر منطقی و غیر صحیح منتهی و منجر به ثروتهای کلان، گرفته بشود. اگر احیانا قانونی هم وجود دارد که این قانون، از روی غفلت گذارده شده است، یا مقرراتی در جایی وضع شده است که این نتیجه را می بخشد، چون این ضرر و عیب را دارد، باید حتی آن قانون علاج بشود و مجلس شورای اسلامی و هیات دولت و بقیه بخشهای گوناگون، توجه بکنند که این را طوری علاج نمایند و نگذارند آن زمینه را فراهم کند.