فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

چه فایده یی دارد که کشوری ثروتمند باشد، اما در آن گرسنگان زیادی وجود داشته باشند، تبعیض و تفاوت در جامعه وجود داشته باشد

تاریخ: 23/1/1378
چه فایده یی دارد که کشوری ثروتمند باشد، اما در آن گرسنگان زیادی وجود داشته باشند، تولید بالا داشته باشد، اما تبعیض و تفاوت در جامعه وجود داشته باشد، عده یی باشند که بتوانند با کمک آن ثروتی که این کشور دارد، بر جمع کثیری از مردم ظلم کنند، زور بگویند و آنها را استثمار نمایند! برای این انسان جا دارد کار کند! برای این انسان باید فداکاری کند! فداکاری، برای عدالت و آزادی و شادی و بهجت روح انسانی است، اینها را دین تامین می کند.

هر کاری در کشور صورت می گیرد، باید با هدف رفع فقر و محرومیت و ایجاد رونق در زندگی عموم مردم باشد

تاریخ: 17/2/1384
هر کاری در کشور صورت می گیرد، باید با هدف رفع فقر و محرومیت و ایجاد رونق در زندگی عموم مردم - نه بخشی ازمردم و قشرهای خاص - باشد. در چنین فضایی است که مردم می توانند به اهداف والای نظام اسلامی - یعنی معنویت وتکامل روحی و تعالی اخلاقی - دست پیدا کنند. فضایی که خیرات جامعه به نحو صحیح میان مردم تقسیم شود.هر کس استعداد خود را به صحنه بیاورد و بهره ی آن را ببرد و نظام و حکومت مراقب باشد که هم به کسی ظلم نشود وهم هیچ کس محروم نماند. معنای ریشه کنی فقر این است. درباره ی دولتهای جمهوری اسلامی اینها را باید ملاک قرار داد.

مهمترین وظیفه ی مسئولان کشور این است که در جامعه عدالت را معنا ببخشند تا مردم عدالت رااحساس کنند

تاریخ: 18/2/1384
مهمترین وظیفه ی مسئولان کشور این است که در جامعه عدالت را معنا ببخشند تا مردم عدالت را احساس کنند. عدالت درقانون، عدالت در قضا، عدالت در تقسیم منابع حیاتی کشور، عدالت در برخورداری ها و دسترسی های همه ی افراد به امکانات کشور.
... الگوی نظام جمهوری اسلامی، الگوی اسلامی است. یعنی الگوی پیشرفت و توسعه و رفاه، همراه با عدالت و برادری ومحبت و عطوفت بین قشرها و پرشدن شکاف بین فقیر و غنی در جامعه. پیشرفت جامعه به این شکل که با معنویت همراه است، مورد نظر اسلام است.