فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

فاصله انداختن بین فقیر و غنی، بین اشراف و غیراشراف، و امتیاز دادن به یک قشر خاص، با نظام جمهوری اسلامی سازگار نیست

تاریخ: 17/2/1384
فاصله انداختن بین فقیر و غنی، بین اشراف و غیراشراف، و امتیاز دادن به یک قشر خاص، با نظام جمهوری اسلامی سازگارنیست. هر بخشی از نظام جمهوری اسلامی در هر نقطه یی از نقاط اگر به یکی از این آفت ها مبتلا شود، از صراطمستقیم جمهوری اسلامی و نظام اسلامی خارج شده و باید اصلاح شود.

چه فایده یی دارد که کشوری ثروتمند باشد، اما در آن گرسنگان زیادی وجود داشته باشند، تبعیض و تفاوت در جامعه وجود داشته باشد

تاریخ: 23/1/1378
چه فایده یی دارد که کشوری ثروتمند باشد، اما در آن گرسنگان زیادی وجود داشته باشند، تولید بالا داشته باشد، اما تبعیض و تفاوت در جامعه وجود داشته باشد، عده یی باشند که بتوانند با کمک آن ثروتی که این کشور دارد، بر جمع کثیری از مردم ظلم کنند، زور بگویند و آنها را استثمار نمایند! برای این انسان جا دارد کار کند! برای این انسان باید فداکاری کند! فداکاری، برای عدالت و آزادی و شادی و بهجت روح انسانی است، اینها را دین تامین می کند.

هر کاری در کشور صورت می گیرد، باید با هدف رفع فقر و محرومیت و ایجاد رونق در زندگی عموم مردم باشد

تاریخ: 17/2/1384
هر کاری در کشور صورت می گیرد، باید با هدف رفع فقر و محرومیت و ایجاد رونق در زندگی عموم مردم - نه بخشی ازمردم و قشرهای خاص - باشد. در چنین فضایی است که مردم می توانند به اهداف والای نظام اسلامی - یعنی معنویت وتکامل روحی و تعالی اخلاقی - دست پیدا کنند. فضایی که خیرات جامعه به نحو صحیح میان مردم تقسیم شود.هر کس استعداد خود را به صحنه بیاورد و بهره ی آن را ببرد و نظام و حکومت مراقب باشد که هم به کسی ظلم نشود وهم هیچ کس محروم نماند. معنای ریشه کنی فقر این است. درباره ی دولتهای جمهوری اسلامی اینها را باید ملاک قرار داد.