فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

آن پیشرفت اقتصادی که فاصله بین طبقات مردم را زیاد کند، مورد نظر اسلام نیست

تاریخ: 12/3/1378
اسلام به ملتها استقلال و آزادی می دهد، هم آزادی در محیط زندگی خودشان - آزادی از قدرتهای دیکتاتور و مستبد، آزادی از خرافات و جهالتها، آزادی از تعصبهای جاهلانه و کج فکریها - و هم آزادی از کمند قدرت اقتصادی و فشار سیاسی استکبار. اسلام به ملتها رفاه و پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی هم می دهد.
آن پیشرفت اقتصادی که فاصله بین طبقات مردم را زیاد کند، مورد نظر اسلام نیست. آن نسخه اقتصادی که امروز کشورهای غربی برای مردم دنیا می پیچند و ارائه می دهند - که طبقاتی را مرفه می کند و رونق اقتصادی را بالا می برد - به قیمت ضعیف شدن و فقیر شدن و زیر فشار قرار گرفتن طبقاتی از جامعه تمام می شود، این را اسلام نمی پسندد. رفاه اقتصادی همراه با عدالت، همراه با روح مواسات، همراه با روح برادری، باز در سایه اسلام به دست می آید.

فاصله انداختن بین فقیر و غنی، بین اشراف و غیراشراف، و امتیاز دادن به یک قشر خاص، با نظام جمهوری اسلامی سازگار نیست

تاریخ: 17/2/1384
فاصله انداختن بین فقیر و غنی، بین اشراف و غیراشراف، و امتیاز دادن به یک قشر خاص، با نظام جمهوری اسلامی سازگارنیست. هر بخشی از نظام جمهوری اسلامی در هر نقطه یی از نقاط اگر به یکی از این آفت ها مبتلا شود، از صراطمستقیم جمهوری اسلامی و نظام اسلامی خارج شده و باید اصلاح شود.

چه فایده یی دارد که کشوری ثروتمند باشد، اما در آن گرسنگان زیادی وجود داشته باشند، تبعیض و تفاوت در جامعه وجود داشته باشد

تاریخ: 23/1/1378
چه فایده یی دارد که کشوری ثروتمند باشد، اما در آن گرسنگان زیادی وجود داشته باشند، تولید بالا داشته باشد، اما تبعیض و تفاوت در جامعه وجود داشته باشد، عده یی باشند که بتوانند با کمک آن ثروتی که این کشور دارد، بر جمع کثیری از مردم ظلم کنند، زور بگویند و آنها را استثمار نمایند! برای این انسان جا دارد کار کند! برای این انسان باید فداکاری کند! فداکاری، برای عدالت و آزادی و شادی و بهجت روح انسانی است، اینها را دین تامین می کند.