فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

اسلام تولید و استخراج منابع ثروت را لازم می داند اما می گوید ثروت باید متعادل تقسیم شود

تاریخ: 18/3/1382
عدل، یکی دیگر از پایه های نهضت اسلامی بود. امروز ملاک ثروتمند بودن کشورها را این گونه معین می کنند که تولید ناخالص ملی این قدر است و سرانه این قدر یعنی چه یعنی سرمایه و ثروت به همه ی مردم نزدیک به هم و یکسان می رسد ابدا! ثروتمندی یک کشور به معنای این نیست که در آن کشور انسانهای فقیر محروم بدبخت تهی دست از اولیات زندگی وجود ندارد چرا، بلکه در همین آمریکا و کشورهای ثروتمند دنیا، انسانهایی هستند که وضع فقر آنها با وضع فقر انسانی که در کشور فقیری مثل هندوستان یا افغانستان زندگی می کند، هیچ تفاوتی ندارد. اسلام تولید و استخراج منابع ثروت را لازم می داند اما می گوید ثروت باید متعادل تقسیم شود. البته عدل در اسلام، به معنای تساوی که کمونیستها حرفش را زدند و هرگز هم به آن عمل نکردند نیست، بلکه تعادل یعنی این که این شکافهای طبقاتی و حفره های عمیق به هیچ وجه نباید وجود داشته باشد. به جامعه ی خودتان نگاه کنید هر چیزی که بر خلاف این اصول است، نقاط انحراف ما است جاهایی است که غلط رفتیم، مشکلاتی هم که داریم، ناشی از همین غلط رفتنهاست.

در جمهوری اسلامی، عدل یک پیام شخصی نیست. بلکه یک نظام اجتماعی ست

تاریخ: 17/10/1371
در جمهوری اسلامی، عدل یک پیام شخصی نیست. بلکه یک نظام اجتماعی ست. این طور نیست که هر کس فقط در محیط خود، عادلانه رفتار کند. این، کافی نیست. عدل معنایش این است که باید جامعه قایم به قسط باشد. لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ . قانون، عادلانه، اجرا، عادلانه، نظارت، عادلانه، قضاوت، عادلانه، و تقسیم، عادلانه. این، خصوصیتی ست که برای جمهوری اسلامی ارزش محسوب می شود. ما اگر از لحاظ مادی و سازندگی به کشورهای پیشرفته ی دنیا هم برسیم، کافی نیست. امروز کسانی که سرشان در حسابهای مادی و محاسباتی و از این قبیل است، تا صحبت می شود، می گویند، ما می خواهیم خودمان را مثل فلان کشور بسازیم. البته هرکس هم، سلیقه و نظری برای خودش دارد. اگر ما ایران را مثل کشورهای برخوردار مادی ساختیم اما از عدالت خبری نبود، این، هیچ ارزش ندارد. پیام اسلام، اقامه ی عدل است. قیام اسلامی در ایران، برای اقامه ی عدل بود. پیغمبران که آمدند، برای اقامه ی عدل و قسط آمدند. بشریت که با عطش تمام منتظر امام زمان عج است و می خواهد مهدی موعود بیاید و چشم انتظار آن حضرت است، برای این است که او بیاید تا دنیا را از عدل و داد پر کند.
هدف ما، استقرار عدل در جامعه است. ما این را می خواهیم. همه ی کارها برای اقامه ی عدل، ارزش پیدا می کند. در جامعه ی نابرابر، اگر ثروت هم زیاد شد، به سود یک قشر و یک گروه از مردم است. اما در جامعه ای که برابری و عدالت جریان داشته باشد، به سود همه است. البته عدالت، همه جا به معنای برابری نیست. اشتباه نشود. عدالت یعنی هر چیزی را در جای خود قرار دادن. این، معنای عدل است. عدالت آن معنایی نیست که در ذهن بعضی از ساده اندیشان و آدمهای کم عمق وجود دارد. شاید حالا هم خیال کنند که همه ی جامعه باید برداشت یکسان داشته باشند. خیر، یکی کار بیشتری می کند، یکی استعداد بیشتری دارد، یکی ارزش بیشتری برای پیشرفت کشور دارد. عدالت یعنی برطبق حق عمل کردن، و حقّ هر چیز و هرکسی را به او دادن. این، معنای عدالت است، و برای جامعه لازم است.
انقلاب برای این است که عدالت برقرار شود. البته این نکته را به شما عرض کنم که اگر در جامعه ای عدالت باشد، یعنی قانون، عادلانه، قضاوت، عادلانه، اجرا، عادلانه، و نظر به آحاد ملت، نظر عادلانه باشد، تلاش اجتماعی و اقدام سازنده ی اقتصادی هم در آن جامعه بهتر خواهد شد و ثروت هم بیشتر به آن جامعه رو خواهد آورد. اما اصل قضیه، عدالت است، و ما دنبال عدالتیم. من این را صریحا عرض می کنم که در جمهوری اسلامی، سیاستها براساس عدالت تنظیم می شود.

تمتع قشرهای مختلف مردم از امکانات کشور، باید متعادل باشد. نبایستی طوری باشد که فاصله ها روز به روز زیادتر بشود

تاریخ: 8/6/75
تمتع قشرهای مختلف مردم از امکانات کشور، باید متعادل باشد. نبایستی طوری باشد که فاصله ها روز به روز زیادتر بشود و عده یی آن طور زندگی کنند. البته یک بخش عمده از این کار را هم، وزارت اقتصاد و دارایی و بخش مربوط به مالیات، می تواند تامین بکند: گرفتن مالیاتهای متناسب و بجا، از کسانی که سودها و استفاده هایی می برند. این هم یک معنای دیگر است.