فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

دستگاههای قضایی، اجرایی، مقننه، باید ببینند برای تکمیل و گسترش و هوشمندانه اجرا کردن عدالت در سطح کشور چه وظیفه یی متوجه آنهاست

تاریخ: 1/1/1376
هم دستگاههای قضایی، هم دستگاههای اجرایی، هم قوه مقننه، هر کدام باید ببینند برای تکمیل و گسترش و هوشمندانه اجرا کردن عدالت در سطح کشور و در همه کارها و فعالیتهای اقتصادی - که مقداری بحمدالله وجود دارد، اما باید تکمیل شود - بخصوص در این دوران، چه وظیفه یی متوجه آنهاست، آن وظیفه را باید انجام بدهند.

اگر دنبال عدالت اجتماعی نباشیم، وجود ما پوچ و بیهوده است و جمهوری اسلامی معنی ندارد. باید ارزشهای اسلامی را در جامعه پیاده و جامعه را، جامعه ی دینی و اسلامی کنیم

تاریخ: 6/8/1383
ما اگر دنبال عدالت اجتماعی نباشیم، وجود ما پوچ و بیهوده است و جمهوری اسلامی معنی ندارد. باید عدالت اجتماعی را تحقق ببخشیم، باید ارزشهای اسلامی را در جامعه پیاده کنیم، باید جامعه را، جامعه ی دینی و اسلامی کنیم.
... بنده دوسه سال قبل در یکی از همین جلسات گفتم ما یک انقلاب اسلامی داشتیم، بعد نظام اسلامی تشکیل دادیم، مرحله ی بعد تشکیل دولت اسلامی است، مرحله ی بعد تشکیل کشور اسلامی است، مرحله ی بعد تشکیل تمدن بین الملل اسلامی است. ما امروز در مرحله ی دولت اسلامی و کشور اسلامی قرار داریم، باید دولت اسلامی را ایجاد کنیم. امروز دولت ما - یعنی مسوولان قوه ی مجریه، قوه ی قضاییه، قوه ی مقننه، که مجموع اینها دولت اسلامی است - سهم خوبی از حقایق اسلامی و ارزشهای اسلامی را دارد، اما کافی نیست، اولش خود من. باید بیشتر به سمت اسلامی شدن، مسلمان شدن و مومنانه و مسلمانانه زندگی کردن برویم. باید به سمت زندگی علوی برویم. رفتن به سمت زندگی علوی معنایش این نیست که اگر آن روز لنگ می بستند و راه می رفتند، امروز هم لنگ ببندیم و راه برویم، نه، امروز دنیا پیشرفته است. باید روح زندگی علوی - یعنی عدالت، تقوا، پارسایی، پاکدامنی، بی پروایی در راه خدا و میل و شوق به مجاهدت در راه خدا - را در خودمان زنده کنیم، باید به سمت اینها برویم، این اساس کار ماست. و به شما عرض کنم، در آن صورت کارآمدی جمهوری اسلامی هم مضاعف خواهد شد، چون مشکل اساسی یی که ممکن است برای نظام اسلامی پیش بیاید، کارآمدی در نگاه جهانی است، بگویند آیا توانستند این کاررا بکنند، توانستند آن کار را بکنند. اگر ما قدم به قدم تحول درونی خود را جدی بگیریم و پیش ببریم و پایبندی خود را به ارزشها و اصول خود عملا نشان دهیم، کارایی و توفیقات ما هم بیشتر خواهد شد. البته دشمنان نمی خواهند، جنجال و هیاهو می کنند، اهمیتی هم ندارد.

اسلام تولید و استخراج منابع ثروت را لازم می داند اما می گوید ثروت باید متعادل تقسیم شود

تاریخ: 18/3/1382
عدل، یکی دیگر از پایه های نهضت اسلامی بود. امروز ملاک ثروتمند بودن کشورها را این گونه معین می کنند که تولید ناخالص ملی این قدر است و سرانه این قدر یعنی چه یعنی سرمایه و ثروت به همه ی مردم نزدیک به هم و یکسان می رسد ابدا! ثروتمندی یک کشور به معنای این نیست که در آن کشور انسانهای فقیر محروم بدبخت تهی دست از اولیات زندگی وجود ندارد چرا، بلکه در همین آمریکا و کشورهای ثروتمند دنیا، انسانهایی هستند که وضع فقر آنها با وضع فقر انسانی که در کشور فقیری مثل هندوستان یا افغانستان زندگی می کند، هیچ تفاوتی ندارد. اسلام تولید و استخراج منابع ثروت را لازم می داند اما می گوید ثروت باید متعادل تقسیم شود. البته عدل در اسلام، به معنای تساوی که کمونیستها حرفش را زدند و هرگز هم به آن عمل نکردند نیست، بلکه تعادل یعنی این که این شکافهای طبقاتی و حفره های عمیق به هیچ وجه نباید وجود داشته باشد. به جامعه ی خودتان نگاه کنید هر چیزی که بر خلاف این اصول است، نقاط انحراف ما است جاهایی است که غلط رفتیم، مشکلاتی هم که داریم، ناشی از همین غلط رفتنهاست.