فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

یک ابزار اسلام برای گسترش و غلبه بر همه ادیان و جماعات و ملل و کشورها، منطق و دیگری، عدالت اجتماعی است

تاریخ: 1/1/1376
یک ابزار اسلام برای گسترش و غلبه بر همه ادیان و جماعات و ملل و کشورها، عبارت از منطق است و دیگری، عبارت از عدالت اجتماعی است....فرق عدالت اجتماعی با منطق این است که منطق و استدلال را همه مسلمانانی که حتی در اقلیت هم باشند، می توانند به کسانی که درباره اسلام دچار تردیدند، ارایه بدهند. مثلا فرض بفرمایید، اگر یک دانشمند اسلامی در کشوری زندگی بکند که مسلمانان در آن کشور، در اقلیت هم قرار داشته باشند، می تواند عقاید اسلامی و استدلال و منطق اسلام را ارایه بکند. اما عدالت اجتماعی چه عدالت اجتماعی اسلام، فقط در هنگامی قابل ارایه کردن و عرضه کردن است که یک حکومت اسلامی بر پا شود. عدل اسلام در هنگامی است که حکومت اسلامی و نظام اسلامی در کشوری وجود داشته باشد، والا عدالت اسلامی چگونه قابل اجراست.
... اگر جامعه یی که براساس اسلام به وجود می آید، در میان خود، عدالت اجتماعی و عدالت حقوقی و عدالت قضایی و عدالت اجرایی داشته باشد، عدالت به معنای مطلق کلمه در میان مردم اجرا بشود و تقسیم صحیح ثروت باشد، خود این عدالت در این جامعه، عاملی برای جذب دلهای متلها و مردم در همه جای دنیا به اسلام است.

عدالت مبنای همه تصمیم گیریهای اجرایی

تاریخ: 13/3 /1370
در نظام اسلامی، عدالت مبنای همه تصمیم گیریهای اجرایی است و همه مسئولان نظام، از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ، تا مسئولان بخشهای مختلف اجرایی، بخصوص رده های سیاستگذاری و کارشناسی، و تا قضات و اجزای دستگاه قضایی ، باید به جد و جهد و با همه اخلاص، درصدد اجرای عدالت در جامعه باشند.

گفتمان عدالت، یک گفتمان اساسی است. این را همه گیر کنید، به گونه یی که هر جریانی سر کار بیاید، خودش را ناگزیر ببیند که تسلیم این گفتمان شود

تاریخ: 10/8/1383
گفتمان عدالت، یک گفتمان اساسی است و - همان طور هم که چند روز پیش در جلسه یی مطرح کردم - همه چیز ماست. منهای آن، جمهوری اسلامی هیچ حرفی برای گفتن نخواهد داشت، باید آن را داشته باشیم. این گفتمان را باید همه گیر کنید، به گونه یی که هر جریانی، هر شخصی، هر حزبی و هر جناحی سر کار بیاید، خودش را ناگزیر ببیند که تسلیم این گفتمان شود، یعنی برای عدالت تلاش کند و مجبور شود پرچم عدالت را بر دست بگیرد، این را شما باید نگه دارید و حفظ کنید،این مهم است. اما در برخورد با آنچه شده، باید خانگی برخورد کنید، نه بیگانه وار و معترض.