فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

عدالت ملاک قوام و پایداری جامعه اسلامی

تاریخ: 7/1/1371
جامعه ی اسلامی، با عدل و قسط است که قوام پیدا می کند و می تواند به عنوان شاهد و مبشر و هدایتگر و الگو و نمونه، برای ملتهای عالم مطرح شود. بدون عدل، ممکن نیست، ولو همه ی ارزشهای مادی وظاهری و دنیایی هم فراهم شود، اگر عدالت نباشد، در حقیقت هیچ کاری انجام نشده است.

یک ابزار اسلام برای گسترش و غلبه بر همه ادیان و جماعات و ملل و کشورها، منطق و دیگری، عدالت اجتماعی است

تاریخ: 1/1/1376
یک ابزار اسلام برای گسترش و غلبه بر همه ادیان و جماعات و ملل و کشورها، عبارت از منطق است و دیگری، عبارت از عدالت اجتماعی است....فرق عدالت اجتماعی با منطق این است که منطق و استدلال را همه مسلمانانی که حتی در اقلیت هم باشند، می توانند به کسانی که درباره اسلام دچار تردیدند، ارایه بدهند. مثلا فرض بفرمایید، اگر یک دانشمند اسلامی در کشوری زندگی بکند که مسلمانان در آن کشور، در اقلیت هم قرار داشته باشند، می تواند عقاید اسلامی و استدلال و منطق اسلام را ارایه بکند. اما عدالت اجتماعی چه عدالت اجتماعی اسلام، فقط در هنگامی قابل ارایه کردن و عرضه کردن است که یک حکومت اسلامی بر پا شود. عدل اسلام در هنگامی است که حکومت اسلامی و نظام اسلامی در کشوری وجود داشته باشد، والا عدالت اسلامی چگونه قابل اجراست.
... اگر جامعه یی که براساس اسلام به وجود می آید، در میان خود، عدالت اجتماعی و عدالت حقوقی و عدالت قضایی و عدالت اجرایی داشته باشد، عدالت به معنای مطلق کلمه در میان مردم اجرا بشود و تقسیم صحیح ثروت باشد، خود این عدالت در این جامعه، عاملی برای جذب دلهای متلها و مردم در همه جای دنیا به اسلام است.

عدالت مبنای همه تصمیم گیریهای اجرایی

تاریخ: 13/3 /1370
در نظام اسلامی، عدالت مبنای همه تصمیم گیریهای اجرایی است و همه مسئولان نظام، از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ، تا مسئولان بخشهای مختلف اجرایی، بخصوص رده های سیاستگذاری و کارشناسی، و تا قضات و اجزای دستگاه قضایی ، باید به جد و جهد و با همه اخلاص، درصدد اجرای عدالت در جامعه باشند.