فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

امروز در نظام جمهوری اسلامی هیچ کس حق ندارد بگوید چون ما نمی توانیم مثل امیر المؤمنین عمل کنیم پس تکلیفی نداریم

تاریخ: 26/12/1379
امروز در نظام جمهوری اسلامی هیچ کس حق ندارد بگوید چون ما نمی توانیم مثل امیر المؤمنین عمل کنیم پس تکلیفی نداریم، نه، بین آنچه که ما می توانیم عمل کنیم و آن جا که امیر المؤمنین بود مراتب بسیاری فاصله است ما هرچه می توانیم باید این مراتب را طی کنیم و پیش برویم.
... مسئولان باید همت کنند تا بتوانند این عدالت مورد نظر اسلام را در همه ابعاد - در ابعاد قضایی در ابعاد اقتصادی در تقسیم منابع ثروت ملی و فرصتهای گوناگون و در همه چیزهایی که در کشور برای انسانها اهمیت دارد - اجرا کنند. در هزینه بیت المال در استفاده شخصی در عزل و نصب و در همه کارهایی که یک مسئول در قوای سه گانه - چه در قوه مجریه چه در قوه قضاییه چه در قوه مقننه - می تواند انجام بدهد باید هدف اجرای عدالت و روش روش عادلانه باشد. اگر این طور شد - که در هر بخشی از بخشهای این کشور و این نظام به تحقق عدالت همت گماشته شد و کسانی دنبالش را گرفتند و عدالت در دسترس بود و مردم طعم آن را چشیدند در همه بخشهای زندگی باید سعی کنیم اثری از بی عدالتی نماند - آن روز است که جمهوری اسلامی خواهد توانست به همه مردم دنیا و به همه امتهای اسلامی به عنوان الگوی حقیقی اسلام خودش را نشان دهد.

می شود که ما در نظام جمهوری اسلامی، عدالت اسلامی را، به معنای حقیقی کلمه، اجرا کنیم

تاریخ: 7/1/1371
بعضی می گویند: چه فایده دارد. نمی شود، توی این دنیا، نمی شود، ما می گوییم: چرا باید مایوس بود.، می شود، می شود که ما در نظام جمهوری اسلامی، عدالت اسلامی را، به معنای حقیقی کلمه، اجرا کنیم. می شود که در نظام جمهوری اسلامی، طوری بشود که صاحب حق، اگر چه ضعیف باشد،بتواند حق خود را، بی دغدغه، ازکسی که حق او را گرفته است - ولو آن شخص قوی باشد - بگیرد. می توانیم به اینجا برسیم. اصلا همت ما این است که به اینجابرسیم. بنا، بر این است که به اینجا برسیم. حکومت علوی، یعنی این. می شود که در نظام اسلامی، هر کارگزاری که در هرجای این نظام خدمت می کند عادل باشد، که بشود پشت سرش نماز خواند. چرا ما این امور را مستبعد بشماریم.، می شود که ما دستگاه اداری کشور را طوری اصلاح کنیم که اشاره به سواستفاده و رشوه، موجب خشم طرف مقابل شود. اینها همه ممکن است.

عدالت ملاک قوام و پایداری جامعه اسلامی

تاریخ: 7/1/1371
جامعه ی اسلامی، با عدل و قسط است که قوام پیدا می کند و می تواند به عنوان شاهد و مبشر و هدایتگر و الگو و نمونه، برای ملتهای عالم مطرح شود. بدون عدل، ممکن نیست، ولو همه ی ارزشهای مادی وظاهری و دنیایی هم فراهم شود، اگر عدالت نباشد، در حقیقت هیچ کاری انجام نشده است.