فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

عدالت، یعنی این که عده خاصی برای خودشان حق ویژه یی قایل نباشند

تاریخ: 22/12/1368
عدالت، یعنی این که عده خاصی برای خودشان حق ویژه یی قایل نباشند. عدالت، یعنی این که حقوق انسانی و اجتماعی و عمومی و حدود الهی، یکسان بر مردم اجرا شود. اگر جلوی کسانی که با تکیه بر فریب و زور و یا بر اساس کارهای ناصحیح و مبتنی بر عقل های مادی و منحرف از معنویت، توانستند به چیزهایی که حق آنها نبوده است، دست پیدا کنند، گرفته شود تا فرصتی برای ادامه کار خود پیدا نکنند، عدالت تحقق پیدا کرده است.

می گویند، آن عدالتی که نگذاشت علی ع حکومت خود را ادامه بدهد، شما چطور می خواهید آن را اجرا بکنید من می گویم آن مقدار که مامی توانیم باید اجرا شود

تاریخ: 5/9/75
حالا بعضی می گویند آقا، آن عدالتی که نگذاشت علی ع حکومت مبارک خود را ادامه بدهد، شما چطور می خواهید آن عدل را امروز اجرا بکنید من می گویم آن مقدار که ما می توانیم و طاقت داریم، باید اجرا شود. ما ادعا نداریم که باید مثل امیر المؤمنین عدالت را اجرا کنیم. ما می گوییم آن مقدار که توان مومن امروز دنیا کفاف می دهد، باید اجرا کرد. اما این مقدار عدالتی را که می شود اجرا کرد و باید اجرا کرد، اگر به صورت یک فرهنگ در بیاید و مردم معنای عدالت را بفهمند، آن وقت قابل تحمل خواهد بود.

امروز در نظام جمهوری اسلامی هیچ کس حق ندارد بگوید چون ما نمی توانیم مثل امیر المؤمنین عمل کنیم پس تکلیفی نداریم

تاریخ: 26/12/1379
امروز در نظام جمهوری اسلامی هیچ کس حق ندارد بگوید چون ما نمی توانیم مثل امیر المؤمنین عمل کنیم پس تکلیفی نداریم، نه، بین آنچه که ما می توانیم عمل کنیم و آن جا که امیر المؤمنین بود مراتب بسیاری فاصله است ما هرچه می توانیم باید این مراتب را طی کنیم و پیش برویم.
... مسئولان باید همت کنند تا بتوانند این عدالت مورد نظر اسلام را در همه ابعاد - در ابعاد قضایی در ابعاد اقتصادی در تقسیم منابع ثروت ملی و فرصتهای گوناگون و در همه چیزهایی که در کشور برای انسانها اهمیت دارد - اجرا کنند. در هزینه بیت المال در استفاده شخصی در عزل و نصب و در همه کارهایی که یک مسئول در قوای سه گانه - چه در قوه مجریه چه در قوه قضاییه چه در قوه مقننه - می تواند انجام بدهد باید هدف اجرای عدالت و روش روش عادلانه باشد. اگر این طور شد - که در هر بخشی از بخشهای این کشور و این نظام به تحقق عدالت همت گماشته شد و کسانی دنبالش را گرفتند و عدالت در دسترس بود و مردم طعم آن را چشیدند در همه بخشهای زندگی باید سعی کنیم اثری از بی عدالتی نماند - آن روز است که جمهوری اسلامی خواهد توانست به همه مردم دنیا و به همه امتهای اسلامی به عنوان الگوی حقیقی اسلام خودش را نشان دهد.