فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

امیر المؤمنین در زندگی حکومتی خود نسبت به عدالت و حقوق ضعفا بی اغماض بود ماهم باید همین جور باشیم

تاریخ: 1/1/1379
امیر المؤمنین در زندگی حکومتی خود نسبت به عدالت نسبت به حقوق ضعفا و درماندگان و پابرهنگان بی اغماض و بی گذشت بود ماهم باید همین جور باشیم امانسبت به حق خود و به سهم خود بسیار پرگذشت بود ما هم همه باید همین جور باشیم. در همه عمر مظهری از خداپرستی و صفای معنوی و مجاهدت و تلاش و سرزندگی و نشاط بود و با تلخیها غمها و دردها شادمانانه برخورد کرد و مسئولانه وظیفه خودش را انجام داد. این الگوی بسیار خوبی است.
... ما می توانیم در سایه نزدیکی به امیر المؤمنین به آرزوی بزرگ کشور و ملتمان و نظام جمهوری اسلامی - یعنی عدالت اجتماعی - نزدیک بشویم. امیدوارم که ما مسئولان کشور - در درجه اول - و همه آحاد مردم تلاش کنند تا بتوانیم عدالت اجتماعی را در این کشور مستقر کنیم که این آرزوی بزرگ همه عدالتخواهان همه مبارزان و شهیدان و همه رادمردان عالم در تاریخ ما و در تاریخ عالم بوده و هست.

هدف از قبول مناصب دولتی در نظام اسلامی باید اجرای عدالت تامین آسایش مردم و... باشد

تاریخ: 25/9/1379
در نظر امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام منصب حکومتی باید وسیله یی نباشد برای راحتی و عیش و کسب دنیا برای خود این یک کاسبی مثل بقیه کاسبیها نیست این یک مسئولیت پذیری است اشتغال به این مسئولیت نمی تواند برای این باشد که انسان چیزی به دست بیاورد مالی جمع کند آینده خود و فرزندانش را از این راه تامین کند و یا در دنیا خوش بگذراند. پس هدف از قبول مناصب دولتی در نظام جمهوری اسلامی و نظام اسلامی چه باید باشد هدف باید اجرای عدالت تامین آسایش مردم و فراهم کردن زمینه جامعه انسانی برای شکفتن استعدادها برای تعالی انسانها و برای هدایت و صلاح بنی آدم باشد.

عنوان عدالت یک هدف آرمانی است. سیاست هایی که می تواند ما را به عدالت برساند و برنامه هایی که می توانداین سیاست ها را محقق کند، باید مورد توجه قرار بگیرد

تاریخ: 8/8/1384
یک لحظه باید از خدمت به مردم غافل نشویم. به برکت گفتمان عدالت و خدمت و مبارزه ی با مفاسد، امروز این مجلس واین دولت شکل گرفته. علاقه ی مردم به این مفاهیم بوده. نمی شود این مفاهیم را مجرد و انتزاعی بدانیم. اینهامفاهیم واقعی است. در میدان زندگی است. عدالت را باید در برنامه های گوناگون معنا کنید. آنچه مربوط به عدالت وخدمت به امور اقتصادی و مادی مردم است، در سیاست های برنامه ی چهارم وجود دارد. که از جمله ی آنهاتقویت پول ملی، مهار تورم و گرانی، کم کردن شکاف و فاصله بین دهک های بالا و پایین جامعه و از این قبیل است. این سیاست ها باید به برنامه تبدیل شود. و الا خود عنوان عدالت یک هدف آرمانی است. سیاست هایی که می تواندما را به عدالت برساند و برنامه هایی که می تواند این سیاست ها را محقق کند، باید مورد توجه قرار بگیرد. البته دربرنامه ی چهارم در این زمینه مشکلاتی وجود دارد. این مشکلات هم باید برطرف شود. برنامه واقعا طبق سیاست ها تحقق پیدا کند تا بتوان امیدوار بود که با این برنامه به آن سیاست ها خواهیم رسید.