فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

هدف امیر المؤمنین این بود که جامعه را قلمرو اراده ی الهی کند، که مظهراعلای آن، عدالت است

تاریخ: 19/3/1372
هدف امیر المؤمنین این بود که جامعه را قلمرو اراده ی الهی کند، که مظهر اعلای آن، عدالت است. اینجا ما نباید خودمان را فریب بدهیم. آن جامعه ای الهی است، که در آن، عدالت باشد. والا، جامعه ای که در آن عدالت نبود، فاصله های عمیق طبقاتی وجود داشت، عدم برخورداری یک جمع کثیر از مردم به سود برخورداریهای نابحق دیگران وجود داشت، این جامعه، اسلامی نیست. این جامعه، جامعه ی علوی نیست.

امیر المؤمنین در زندگی حکومتی خود نسبت به عدالت و حقوق ضعفا بی اغماض بود ماهم باید همین جور باشیم

تاریخ: 1/1/1379
امیر المؤمنین در زندگی حکومتی خود نسبت به عدالت نسبت به حقوق ضعفا و درماندگان و پابرهنگان بی اغماض و بی گذشت بود ماهم باید همین جور باشیم امانسبت به حق خود و به سهم خود بسیار پرگذشت بود ما هم همه باید همین جور باشیم. در همه عمر مظهری از خداپرستی و صفای معنوی و مجاهدت و تلاش و سرزندگی و نشاط بود و با تلخیها غمها و دردها شادمانانه برخورد کرد و مسئولانه وظیفه خودش را انجام داد. این الگوی بسیار خوبی است.
... ما می توانیم در سایه نزدیکی به امیر المؤمنین به آرزوی بزرگ کشور و ملتمان و نظام جمهوری اسلامی - یعنی عدالت اجتماعی - نزدیک بشویم. امیدوارم که ما مسئولان کشور - در درجه اول - و همه آحاد مردم تلاش کنند تا بتوانیم عدالت اجتماعی را در این کشور مستقر کنیم که این آرزوی بزرگ همه عدالتخواهان همه مبارزان و شهیدان و همه رادمردان عالم در تاریخ ما و در تاریخ عالم بوده و هست.

هدف از قبول مناصب دولتی در نظام اسلامی باید اجرای عدالت تامین آسایش مردم و... باشد

تاریخ: 25/9/1379
در نظر امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام منصب حکومتی باید وسیله یی نباشد برای راحتی و عیش و کسب دنیا برای خود این یک کاسبی مثل بقیه کاسبیها نیست این یک مسئولیت پذیری است اشتغال به این مسئولیت نمی تواند برای این باشد که انسان چیزی به دست بیاورد مالی جمع کند آینده خود و فرزندانش را از این راه تامین کند و یا در دنیا خوش بگذراند. پس هدف از قبول مناصب دولتی در نظام جمهوری اسلامی و نظام اسلامی چه باید باشد هدف باید اجرای عدالت تامین آسایش مردم و فراهم کردن زمینه جامعه انسانی برای شکفتن استعدادها برای تعالی انسانها و برای هدایت و صلاح بنی آدم باشد.