فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

اگر عدالت و رفع فساد و تبعیض در درجه ی اول برنامه ها باشد بسیاری از مشکلات اساسی این کشورحل خواهدشد

تاریخ: 11/2/1384
اگر خدای متعال توفیق دهد که رییس جمهور کارآمد باکفایت پرنشاط شادابی که علاقه ی به مردم و علاقه ی به عدالت وعلاقه ی به رفع فساد و تبعیض برای او در درجه ی اول برنامه ها قرار داشته باشد، سر کار بیاید، من به شما عرض بکنم که بسیاری از مشکلات اساسی این کشور - چه مسایل داخلی و چه مسایل خارجی - حل خواهد شد.

هدف امیر المؤمنین این بود که جامعه را قلمرو اراده ی الهی کند، که مظهراعلای آن، عدالت است

تاریخ: 19/3/1372
هدف امیر المؤمنین این بود که جامعه را قلمرو اراده ی الهی کند، که مظهر اعلای آن، عدالت است. اینجا ما نباید خودمان را فریب بدهیم. آن جامعه ای الهی است، که در آن، عدالت باشد. والا، جامعه ای که در آن عدالت نبود، فاصله های عمیق طبقاتی وجود داشت، عدم برخورداری یک جمع کثیر از مردم به سود برخورداریهای نابحق دیگران وجود داشت، این جامعه، اسلامی نیست. این جامعه، جامعه ی علوی نیست.

امیر المؤمنین در زندگی حکومتی خود نسبت به عدالت و حقوق ضعفا بی اغماض بود ماهم باید همین جور باشیم

تاریخ: 1/1/1379
امیر المؤمنین در زندگی حکومتی خود نسبت به عدالت نسبت به حقوق ضعفا و درماندگان و پابرهنگان بی اغماض و بی گذشت بود ماهم باید همین جور باشیم امانسبت به حق خود و به سهم خود بسیار پرگذشت بود ما هم همه باید همین جور باشیم. در همه عمر مظهری از خداپرستی و صفای معنوی و مجاهدت و تلاش و سرزندگی و نشاط بود و با تلخیها غمها و دردها شادمانانه برخورد کرد و مسئولانه وظیفه خودش را انجام داد. این الگوی بسیار خوبی است.
... ما می توانیم در سایه نزدیکی به امیر المؤمنین به آرزوی بزرگ کشور و ملتمان و نظام جمهوری اسلامی - یعنی عدالت اجتماعی - نزدیک بشویم. امیدوارم که ما مسئولان کشور - در درجه اول - و همه آحاد مردم تلاش کنند تا بتوانیم عدالت اجتماعی را در این کشور مستقر کنیم که این آرزوی بزرگ همه عدالتخواهان همه مبارزان و شهیدان و همه رادمردان عالم در تاریخ ما و در تاریخ عالم بوده و هست.