فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

باید جامعه به نقطه ای برسد که سیاست های عدالت طلبانه در آن طراحی شود

تاریخ: 5/3/1384
باید جامعه به نقطه ای برسد که سیاست های عدالت طلبانه در آن طراحی شودو دستگاه اجرایی طوری باشد که سیاست های عدالت طلبانه فرصت عملیاتی شدن و اجرایی شدن پیدا کند. والا خیلی سیاست های عدالت طلبانه هم مطرح می شود. اما سازوکار، آدمها، مهره ها، قلم به دست ها و امضاکننده ها یا علاقه ندارند، یا اعتقاد ندارند، یا همت ندارند، یا حال و حوصله ندارند، یا از همان قبیل برو بابا دلت خوشه است. لذا کارها متوقف و لنگ می ماند. بنابراین آن جاها را باید اصلاح کرد.

اگر عدالت و رفع فساد و تبعیض در درجه ی اول برنامه ها باشد بسیاری از مشکلات اساسی این کشورحل خواهدشد

تاریخ: 11/2/1384
اگر خدای متعال توفیق دهد که رییس جمهور کارآمد باکفایت پرنشاط شادابی که علاقه ی به مردم و علاقه ی به عدالت وعلاقه ی به رفع فساد و تبعیض برای او در درجه ی اول برنامه ها قرار داشته باشد، سر کار بیاید، من به شما عرض بکنم که بسیاری از مشکلات اساسی این کشور - چه مسایل داخلی و چه مسایل خارجی - حل خواهد شد.

هدف امیر المؤمنین این بود که جامعه را قلمرو اراده ی الهی کند، که مظهراعلای آن، عدالت است

تاریخ: 19/3/1372
هدف امیر المؤمنین این بود که جامعه را قلمرو اراده ی الهی کند، که مظهر اعلای آن، عدالت است. اینجا ما نباید خودمان را فریب بدهیم. آن جامعه ای الهی است، که در آن، عدالت باشد. والا، جامعه ای که در آن عدالت نبود، فاصله های عمیق طبقاتی وجود داشت، عدم برخورداری یک جمع کثیر از مردم به سود برخورداریهای نابحق دیگران وجود داشت، این جامعه، اسلامی نیست. این جامعه، جامعه ی علوی نیست.