فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

حضرت امیر سلام الله علیه عدالت را مایه ی حیات اسلام و روح مسلمانی وجامعه اسلامی می دانست

تاریخ: 7/1/1371
پیغمبر با منصوب کردن امیر المؤمنین ، علیه الصلاه والسلام، در حقیقت عدل را در جامعه ی اسلامی اهمیت بخشید. و امیر المؤمنین ، علیه الصلاه والسلام، در طول همان چهار سال و نه ماه یا ده ماه حکومت ظاهری که داشت، بیشترین اهتمامش بر استقرار عدل در جامعه بود. او عدالت را مایه ی حیات اسلام و در حقیقت روح مسلمانی و جامعه ی اسلامی می دانست.
امیر المؤمنین ، علیه الصلاه والسلام، عدالت را در بین مسلمانها و جامعه ی اسلامی جاری می کند. مانع از این می شود که بیت المال به اسراف مصرف شود. نمی گذارد دست تطاول باز شود. نمی گذارد کسانی بیت المال مسلمین را به ناحق مصرف کنند.

باید جامعه به نقطه ای برسد که سیاست های عدالت طلبانه در آن طراحی شود

تاریخ: 5/3/1384
باید جامعه به نقطه ای برسد که سیاست های عدالت طلبانه در آن طراحی شودو دستگاه اجرایی طوری باشد که سیاست های عدالت طلبانه فرصت عملیاتی شدن و اجرایی شدن پیدا کند. والا خیلی سیاست های عدالت طلبانه هم مطرح می شود. اما سازوکار، آدمها، مهره ها، قلم به دست ها و امضاکننده ها یا علاقه ندارند، یا اعتقاد ندارند، یا همت ندارند، یا حال و حوصله ندارند، یا از همان قبیل برو بابا دلت خوشه است. لذا کارها متوقف و لنگ می ماند. بنابراین آن جاها را باید اصلاح کرد.

اگر عدالت و رفع فساد و تبعیض در درجه ی اول برنامه ها باشد بسیاری از مشکلات اساسی این کشورحل خواهدشد

تاریخ: 11/2/1384
اگر خدای متعال توفیق دهد که رییس جمهور کارآمد باکفایت پرنشاط شادابی که علاقه ی به مردم و علاقه ی به عدالت وعلاقه ی به رفع فساد و تبعیض برای او در درجه ی اول برنامه ها قرار داشته باشد، سر کار بیاید، من به شما عرض بکنم که بسیاری از مشکلات اساسی این کشور - چه مسایل داخلی و چه مسایل خارجی - حل خواهد شد.