فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

قسط و عدل، واجبترین کارهاست. ما رفاه را هم برای قسط و عدل می خواهیم

تاریخ: 25/4/1376
اگر چه قسط و عدل متعلق به دین است، اما هزار سال است که امت اسلامی برای قسط و عدل دعا می کند. این نظام اسلامی به وجود آمده است، اولین کارش اجرای قسط و عدل است. قسط و عدل، واجبترین کارهاست. ما رفاه را هم برای قسط و عدل می خواهیم. کارهای گوناگون - مبارزه، جنگ، سازندگی، توسعه - را برای قسط و عدل می خواهیم، برای این که در جامعه عدالت برقرار بشود، همه بتوانند از خیرات جامعه استفاده بکنند و عده یی محروم و مظلوم واقع نشدند. در محیط قسط و عدل است که انسانها می توانند رشد کنند، به مقامات عالی بشری برسند و کمال انسانی خودشان را به دست بیاورند. قسط و عدل، یک مقدمه واجب برای کمال نهایی انسان است. چطور می شود به این قضیه بی اعتنایی کرد دنیا انصافا دنیایی است که به قسط و عدل بی اعتناست. ما در این زمینه باید بگوییم که به عنوان یک حکومت، در دنیا خیلی تنهاییم. به این شعارهایی که در دنیا می دهند، نگاه کنید. اساس حکومتهای دنیا، اساس عدل و رعایت حقوق انسانها و رعایت ضعفا و محرومان نیست.

حضرت امیر سلام الله علیه عدالت را مایه ی حیات اسلام و روح مسلمانی وجامعه اسلامی می دانست

تاریخ: 7/1/1371
پیغمبر با منصوب کردن امیر المؤمنین ، علیه الصلاه والسلام، در حقیقت عدل را در جامعه ی اسلامی اهمیت بخشید. و امیر المؤمنین ، علیه الصلاه والسلام، در طول همان چهار سال و نه ماه یا ده ماه حکومت ظاهری که داشت، بیشترین اهتمامش بر استقرار عدل در جامعه بود. او عدالت را مایه ی حیات اسلام و در حقیقت روح مسلمانی و جامعه ی اسلامی می دانست.
امیر المؤمنین ، علیه الصلاه والسلام، عدالت را در بین مسلمانها و جامعه ی اسلامی جاری می کند. مانع از این می شود که بیت المال به اسراف مصرف شود. نمی گذارد دست تطاول باز شود. نمی گذارد کسانی بیت المال مسلمین را به ناحق مصرف کنند.

باید جامعه به نقطه ای برسد که سیاست های عدالت طلبانه در آن طراحی شود

تاریخ: 5/3/1384
باید جامعه به نقطه ای برسد که سیاست های عدالت طلبانه در آن طراحی شودو دستگاه اجرایی طوری باشد که سیاست های عدالت طلبانه فرصت عملیاتی شدن و اجرایی شدن پیدا کند. والا خیلی سیاست های عدالت طلبانه هم مطرح می شود. اما سازوکار، آدمها، مهره ها، قلم به دست ها و امضاکننده ها یا علاقه ندارند، یا اعتقاد ندارند، یا همت ندارند، یا حال و حوصله ندارند، یا از همان قبیل برو بابا دلت خوشه است. لذا کارها متوقف و لنگ می ماند. بنابراین آن جاها را باید اصلاح کرد.