فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

مقیدم در دیدارهای استانی، اجمالی از شناسنامه ی آن شهرستان را به یاد مردم آن خطه بیاورم تا احساس افتخار و هویت و شخصیت کنند

تاریخ: 15/4/1383
مقیدم در همه ی دیدارهای استانی، اجمالی از شناسنامه ی آن شهرستان را به یاد مردم عزیز آن خطه بیاورم تا احساس افتخار و هویت و شخصیت کنند. امروز یکی از برنامه های اصلی دشمن، جنگ روانی برای کوبیدن احساس هویت و شخصیت ملت عزیز ماست. مردم باید بدانند چه ارزشهای والایی آنها را در طول زمان در اوج قله ی افتخار قرار داده است

پنجاه سال دیگر کشور شما باید جایی باشد که هر کس به یک پیشرفت علمی احتیاج دارد، ناگزیر باشدزبان فارسی یاد بگیرد

تاریخ: 3/7/1384
پنجاه سال دیگر کشور شما باید جایی باشد که هر کس به یک پیشرفت علمی احتیاج دارد، ناگزیر باشد زبان فارسی یادبگیرد. یعنی کشور شما آن قدر اثر علمی و تحقیقاتی تولید کند که همین طور که امروز زبان انگلیسی عمدتا به برکت پیشرفت فناوری امریکا و بعضی از کشورهای دیگر در دنیا رایج شده، شما بتوانید زبان فارسی را به تبع رشد علمی تان در دنیا رایج کنید. شما باید بتوانید در قله قرار بگیرید. این شدنی است و اگر همت بگماریم، قطعی است.

فصل نهم : عدالت

عناوین :
اسلام و عدالت
ارزش عدالت
قسط و عدل، واجبترین کارهاست
عدالت مایه ی حیات اسلام
لزوم طراحی سیاست های عدالت طلبانه
عدالت و رفع فساد و تبعیض در درجه ی اول برنامه ها
عدالت هدف امیر المؤمنین
اجرا و تامین عدالت، هدف از قبول مناصب دولتی
ضرورت تبیین سیاستهایی که عدالت را محقق میسازد
رابطه تقوای الهی و عدالت اجتماعی
برخورد شدید عدالت طلبانه امیر المؤمنین با کارگزاران متخلف
سوابق خوب افراد نباید مانع اجرای عدالت شود
عدالت، یعنی قائل نشدن حق ویژه برای عده ای خاص
آن مقدار که می توانیم باید عدالت را اجرا کنیم
عدالت ملاک قوام و پایداری جامعه اسلامی
منطق و عدالت اجتماعی عاملی برای گسترش اسلام
عدالت مبنای همه تصمیم گیریهای اجرایی
گفتمان عدالت را همه گیر کنید
عدالت را محور و اساس قرار دهید
ضرورت برنامه ریزی برای اجرای عدالت
اگر دنبال عدالت اجتماعی نباشیم، وجود ما پوچ است
باید ارزشهای اسلامی را در جامعه پیاده کنیم
توزیع عادلانه ثروت
عدل یک نظام اجتماعی است نه یک پیام شخصی
تمتع قشرهای مختلف مردم از امکانات کشور، باید متعادل باشد
نبایستی طوری باشد که فاصله ها روز به روز زیادتر بشود
اهتمام اصلی دولت، ایجاد عدالت در همه سیاستهای اجرایی باشد
ایجاد عدالت در جهت رفع محرومیت
عدالت هدف است و رشد و توسعه مقدمه عدالت می باشد
پیشرفت اقتصادی منهای فاصله طبقاتی مطلوب است
فاصله طبقاتی با نظام جمهوری اسلامی سازگار نیست
محور اصلی، رفع فقر و محرومیت در زندگی عموم مردم باشد
امکانات بیش از حد در اختیار یک جمع معدود، مانع عدالت است
بحث عدالت اجتماعی باید تعقیب شود
استقرار عدالت، علاج فقر به شکل اصولی در هر جامعه است
امنیت افراد مرفه، واجبتر از امنیت اقشار دیگر جامعه نیست
در نظام اسلامی باید همه افراد، در برابر قانون، یکسان باشند
مقدم داشتن منافع عموم مردم بر منافع گروههای خاص
رفع فقر و محرومیت را در درجه اول قرار دهید
رفع فقر و محرومیت یکی از ارکان عدالت است
نباید در جامعه ما مستمند وجود داشته باشد
مسئولان دنبال آسان کردن زندگی برای محرومین باشند
مردم از تبعیض رنج می برند
برترین گام در راه استقرار عدل
عدالت اجتماعی، به مقدار زیادی وابسته به اخلاق است
عدالت، عده یی را زخمدار و ناراضی می کند