فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

اساس برنامه ریزیها بر پایه تکیه بر استعدادهای خودی

تاریخ: 12/10/1370
تکیه بیشتر باید بر خود، بر ابتکار خود، بر ثروت خود، بر قدرت دستان پرهنر خود و مغزهای فعال و پرابتکار خود باشد. در همه بخشها این را یک دستور کلی به حساب بیاورید و بر اساس آن برنامه ریزی کنید. در کنار آن، نگهداری و بازسازی نیروهای انسانی و استخراج سرچشمه های استعداد در آنها در همه بخشها، سرآمد همه کارهاست.

تا آن جا که می توانید به نیروهای داخلی تکیه کنید

تاریخ: 8/6/74
تا آن جا که می توانید به نیروهای داخلی تکیه کنید. البته می دانم این توصیه مورد توجه شماست، چون تا حدود زیادی عمل هم شده است، لیکن می خواهم بر روی آن تاکید بیشتری بکنم. استعداد در داخل کشور ما برجسته و بیش از حد معمول و متوسط است. مکرر گفته ام که متوسط استعداد در ایران بالاتر از متوسط استعداد در کل جهان است. پیشرفتهایی که در المپیادهای ریاضی و فیزیک و شیمی و ... به دست آوردیم، نشان داد ما جوانهایی داریم که از استعدادهای بالایی برخوردارند. کسانی که در این مسابقات، مقامات بالا به دست آوردند، افراد استثنایی نبودند، بلکه فرزندان این مملکتند. یقینا از قبیل این افراد هزارها و صدها هزار در این مملکت وجود دارند.

مقیدم در دیدارهای استانی، اجمالی از شناسنامه ی آن شهرستان را به یاد مردم آن خطه بیاورم تا احساس افتخار و هویت و شخصیت کنند

تاریخ: 15/4/1383
مقیدم در همه ی دیدارهای استانی، اجمالی از شناسنامه ی آن شهرستان را به یاد مردم عزیز آن خطه بیاورم تا احساس افتخار و هویت و شخصیت کنند. امروز یکی از برنامه های اصلی دشمن، جنگ روانی برای کوبیدن احساس هویت و شخصیت ملت عزیز ماست. مردم باید بدانند چه ارزشهای والایی آنها را در طول زمان در اوج قله ی افتخار قرار داده است