فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

خط مشی صحیح در زمینه های علمی و صنعتی

تاریخ: 13/9 /1370
یک طرز فکر، طرز فکر درست است، و آن این که ممکن است ما علم و فن و صنعت را از بیگانه یی که آن را دارد و ما نداریم، بگیریم، اما اداره آن کار را خودمان به دست خواهیم گرفت، خودمان صنعت را انتخاب خواهیم کرد، آنچه را که برای کشور لازم است، خودمان به وجود خواهیم آورد. انسان باید علم را از هر کس که دارد، یاد بگیرد، اما نه این که یاد بگیرد تا مزدور او باشد. غربیها برای ملت ایران و ملتهای مسلمان دیگر، این را می خواستند.
ما باید علم را یاد بگیریم، برای این که خودمان کشور را بسازیم. در میان ملت ما، استعداد و روح خلاقیت زیاد است. این همان ملتی است که تا چند قرن پیش، مشعل دار علم در دنیا بوده است. ما از لحاظ استعداد و توان علمی بالقوه، چیزی کم نداریم، چرا باید از کاروان علم و صنعت عقب بمانیم، تا آن جایی که کوچکترین چیزها را هم آنها برای ما درست کنند!
علم، متعلق به یک شخص و یک ملت نیست، علم، متعلق به بشریت است و بین ملتها دست به دست می گردد. یک روز بود که اروپای متمدن امروز، در نهایت جهل و بی خبری بود، مسلمین دانشمندان بزرگ آن روز بودند و علم را به اروپاییها یاد دادند. این حرفی است که خود آنها گفتند و می گویند، نوشتند و می نویسند، چیزمجهولی نیست که ما آن را ادعا بکنیم. یک روز علم در آسیا بود، یک روز هم در اروپاست، یک روز هم در یک نقطه دیگر است. علم، متعلق به همه بشریت است. علم چیزی نیست که ملتی بگوید مال من است و مال بشریت نیست، نه، علم متعلق به بشریت است. ما هرجا علم را پیدا کردیم، آن را به دست می آوریم.

اساس برنامه ریزیها بر پایه تکیه بر استعدادهای خودی

تاریخ: 12/10/1370
تکیه بیشتر باید بر خود، بر ابتکار خود، بر ثروت خود، بر قدرت دستان پرهنر خود و مغزهای فعال و پرابتکار خود باشد. در همه بخشها این را یک دستور کلی به حساب بیاورید و بر اساس آن برنامه ریزی کنید. در کنار آن، نگهداری و بازسازی نیروهای انسانی و استخراج سرچشمه های استعداد در آنها در همه بخشها، سرآمد همه کارهاست.

تا آن جا که می توانید به نیروهای داخلی تکیه کنید

تاریخ: 8/6/74
تا آن جا که می توانید به نیروهای داخلی تکیه کنید. البته می دانم این توصیه مورد توجه شماست، چون تا حدود زیادی عمل هم شده است، لیکن می خواهم بر روی آن تاکید بیشتری بکنم. استعداد در داخل کشور ما برجسته و بیش از حد معمول و متوسط است. مکرر گفته ام که متوسط استعداد در ایران بالاتر از متوسط استعداد در کل جهان است. پیشرفتهایی که در المپیادهای ریاضی و فیزیک و شیمی و ... به دست آوردیم، نشان داد ما جوانهایی داریم که از استعدادهای بالایی برخوردارند. کسانی که در این مسابقات، مقامات بالا به دست آوردند، افراد استثنایی نبودند، بلکه فرزندان این مملکتند. یقینا از قبیل این افراد هزارها و صدها هزار در این مملکت وجود دارند.