فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

راز اقتدار ملی در ایمان، تعبد، وحدت کلمه، همراهی، همدستی، همدلی ملت و دولت و همکاری مسئولین بامردم

تاریخ: 7/1/1371
راز این اقتدار ملی و این قدرت بزرگ در چیست.: در ایمان اسلامی، در تعبد اسلامی، در وحدت کلمه، در همراهی و همدستی و همدلی ملت و دولت و همکاری مسئولین با مردم. این، راز اصلی است. این را باید حفظ کنید. من به شما مردم عزیز، مخصوصا به جوانها، عرض می کنم: به وظایف دینی پایبند باشید. واجبات را قدر بدانید. ایمان اسلامی خود را با عمل اسلامی همراه کنید. در مقابل فساد اخلاق و انحراف عقیده، بایستید. خود را جسمی و فکری و روحی و ایمانی، روزبه روز قوی تر کنید.

همه باید احساس کنند که نسبت به سرنوشت جامعه تکلیف دارند

تاریخ: 28/7/1368
همه باید احساس کنند که نسبت به سرنوشت جامعه تکلیف دارند، آن تکلیف را جستجو و پیدا کنند. در کار شخصی خود - چه کار فرهنگی، چه کار اداری، چه کار تجاری، چه کار فنی، چه کارهای بزرگ و چه کارهای کوچک - باید احساس همه مردم این باشد که این خانه، بایستی به دست صاحبان خانه - یعنی آحاد مردم- ساخته بشود و دولت هم مدیر و سرپرست این خانه است که باید برنامه ریزی بکند و کار هر کس و وظیفه هر مجموعه و قشری را معلوم بکند تا مردم بدانند تکلیفشان چیست و انجام بدهند.

ملت با قدرت خود و با تکیه به خدا و دستورات قرآن که به او گفته است به خدا تکیه کن و از کسی نترس، تصمیم دارد در مقابل قدرتهای تهدید کننده، تهدید نشود

تاریخ: 3/2/1376
ما کسی را تهدید نمی کنیم، اما در مقابل آن قدرتهایی که عادت کرده اند همه ملتهایی را که حاضر نیستند در مقابل آنها زانو بزنند، تهدید کنند و به آنان زور بگویند، این ملت با قدرت و توانایی خود و با تکیه به خدا و دستورات قرآن مقدس که به او گفته است به خدا تکیه کن و از کسی نترس، تصمیم دارد که در مقابل این قدرتهای تهدید کننده، تهدید نشود و تهدید آنها را جدی نگیرد و از مواضع بحق و از راه و مدعای حق طلبانه خود، حتی یک قدم عقب ننشیند.