فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

کشور ما یکی از نادرترین کشورها در زمینه های عمران و آبادانی است

تاریخ: 18/4/1368
کشور ما یکی از نادرترین کشورها در زمینه های عمران و آبادانی است. ما اگر دو برابر امروز هم جمعیت داشته باشیم، باز هم می توانیم بدون کمترین نیازی به کشورهای دیگر، خود را به بهترین وجه اداره کنیم. این ظرفیت خوب، هم در خاک بابرکت ما، و هم در استعدادهای انسانی ممتاز کشور، و هم در دستورات و روش و قانون اساسی، و هم در مسئولان ما وجود دارد.

راز اقتدار ملی در ایمان، تعبد، وحدت کلمه، همراهی، همدستی، همدلی ملت و دولت و همکاری مسئولین بامردم

تاریخ: 7/1/1371
راز این اقتدار ملی و این قدرت بزرگ در چیست.: در ایمان اسلامی، در تعبد اسلامی، در وحدت کلمه، در همراهی و همدستی و همدلی ملت و دولت و همکاری مسئولین با مردم. این، راز اصلی است. این را باید حفظ کنید. من به شما مردم عزیز، مخصوصا به جوانها، عرض می کنم: به وظایف دینی پایبند باشید. واجبات را قدر بدانید. ایمان اسلامی خود را با عمل اسلامی همراه کنید. در مقابل فساد اخلاق و انحراف عقیده، بایستید. خود را جسمی و فکری و روحی و ایمانی، روزبه روز قوی تر کنید.

همه باید احساس کنند که نسبت به سرنوشت جامعه تکلیف دارند

تاریخ: 28/7/1368
همه باید احساس کنند که نسبت به سرنوشت جامعه تکلیف دارند، آن تکلیف را جستجو و پیدا کنند. در کار شخصی خود - چه کار فرهنگی، چه کار اداری، چه کار تجاری، چه کار فنی، چه کارهای بزرگ و چه کارهای کوچک - باید احساس همه مردم این باشد که این خانه، بایستی به دست صاحبان خانه - یعنی آحاد مردم- ساخته بشود و دولت هم مدیر و سرپرست این خانه است که باید برنامه ریزی بکند و کار هر کس و وظیفه هر مجموعه و قشری را معلوم بکند تا مردم بدانند تکلیفشان چیست و انجام بدهند.