فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

ما یک سرزمین بسیار غنی هستیم علاوه بر نفت و گاز در اصلی ترین مواد فلزی چند برابر سهم خودمان از جمعیت و وسعت دنیابیشترداریم

تاریخ: 17/4/1383
ما ملتی هستیم که اولا در نقطه ی بسیار حساسی واقع شده ایم. اگر ما در غرب آفریقا و در یک گوشه ی دورافتاده ی دنیا بودیم و یا در مرکز دنیای اسلام نبودیم، اینقدر روی ما حساسیت نبود. ثانیا از لحاظ امکانات طبیعی، ما یک سرزمین بسیار غنی هستیم. علاوه ی بر نفت و گاز - که حضور ایران تعیین کننده است و من در اجتماع مسوولان نظام، چند ماه قبل این را با آمار بیان کردم - ما امروز در اصلی ترین مواد فلزی دنیا، نسبت به سهم خودمان از جمعیت و وسعت دنیا، چند برابر بیشتر داریم. ما تقریبا یکصدم جمعیت دنیا و یکصدم سطح مسکون عالم را داریم، اما در آن چهار فلز اصلی، سهم ایرانی ها حدود سه درصد، چهار درصد، پنج درصد شده است، یعنی چند برابر سهم خودمان از جمعیت و وسعت دنیا. ما امکانات کشاورزی داریم، آب خوب داریم - البته مجموعه ی کشور، پر آب نیست، اما در مناطقی سهم آب ما خیلی بالاست - بازار مصرف بزرگی داریم. امروز مصنوعات دنیا چشمشان به بازار مصرف است، ما در این زمینه یک بازار بزرگ هستیم، حدود هفتاد میلیون نفر جمعیت داریم. ما استعدادهای درخشان داریم. این موقعیت، هر قدرت استثمارگر فزون طلب زیاده خواهی را در دنیا به خودش جذب می کند. انگلیسی ها اول به عنوان نفت به ایران آمدند، اما آنها خبر نداشتند که غیر از نفت، این همه ثروت هم در ایران هست. بعد هم که آمریکایی ها آمدند و در این جا ساکن شدند.
... بنده به عنوان یک مسوول - که آماج اولین دشمنی های دشمن هستم - و به عنوان کسی که اطلاعاتش از کشور وسیع است، یعنی هم از امکانات، هم از تهدیدها، و هم از دشمنی های دشمنان باخبر است، وقتی نگاه می کنم، می بینم می توانیم. این استنباط، احساساتی نیست، بررسی شده و محاسبه شده است. ما می توانیم سند چشم انداز بیست ساله را - که چند ماه قبل تصویب و به دستگاه ها ابلاغ شد - در طول این مدت تحقق ببخشیم، این کارشناسی شده و بررسی شده است.

کشور ما یکی از نادرترین کشورها در زمینه های عمران و آبادانی است

تاریخ: 18/4/1368
کشور ما یکی از نادرترین کشورها در زمینه های عمران و آبادانی است. ما اگر دو برابر امروز هم جمعیت داشته باشیم، باز هم می توانیم بدون کمترین نیازی به کشورهای دیگر، خود را به بهترین وجه اداره کنیم. این ظرفیت خوب، هم در خاک بابرکت ما، و هم در استعدادهای انسانی ممتاز کشور، و هم در دستورات و روش و قانون اساسی، و هم در مسئولان ما وجود دارد.

راز اقتدار ملی در ایمان، تعبد، وحدت کلمه، همراهی، همدستی، همدلی ملت و دولت و همکاری مسئولین بامردم

تاریخ: 7/1/1371
راز این اقتدار ملی و این قدرت بزرگ در چیست.: در ایمان اسلامی، در تعبد اسلامی، در وحدت کلمه، در همراهی و همدستی و همدلی ملت و دولت و همکاری مسئولین با مردم. این، راز اصلی است. این را باید حفظ کنید. من به شما مردم عزیز، مخصوصا به جوانها، عرض می کنم: به وظایف دینی پایبند باشید. واجبات را قدر بدانید. ایمان اسلامی خود را با عمل اسلامی همراه کنید. در مقابل فساد اخلاق و انحراف عقیده، بایستید. خود را جسمی و فکری و روحی و ایمانی، روزبه روز قوی تر کنید.