فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

ملت ایران در هیچ شرایط و وضعیتی، جز به قدم استوار و حضور مردمی خود، و جز به اصول وایمان محکم خود متکی نیست

تاریخ: 27/1/1376
ملت ایران به اعتماد اروپا و آسیا و این و آن، به این میدان قدم نگذاشته است که با رفتن آنها احساس خالی بودن پشت خود را بکند. ملت ایران در هیچ شرایطی، در هیچ وضعیتی، با هیچ کیفیتی، جز به قدم استوار خود، جز به حضور مردمی خود، جز به اصول خود، جز به ایمان محکم خود متکی نیست. لذا به فرض اگر بتوانند همه اروپا را هم از ایران جدا کنند - که البته نخواهند توانست - اگر ده دشمن مثل اروپا هم در اطراف دنیا برای ایران درست کنند، این ملت با این ایمان و با این قدم استوار، در مقابل زورگوییهای نه آمریکا و نه هیچ دولت دیگری، یک قدم به عقب نخواهد برداشت.

اگر این ملت، یک وقت مصلحتش ایجاب بکند که همه درها را ببندد، می تواند. بدانید که اگر آن چنان روزی برای ملت ایران پیش بیاید، روز فرج است

تاریخ: 27/1/1376
این ملت، ملتی با شصت میلیون نیروی انسانی و با ذخیره بسیار باارزشی از تجربه ها و سرمایه ها - سرمایه های مادی، سرمایه های انسانی، سرمایه های معنوی و دانش تجربه-است. این ملت، خیلی چیزها را در درون خود دارد. ما اگر همه دروازه هایمان را هم ببندیم، از پا نخواهیم افتاد. ما به خودکفایی نسبی کاملی در همه جوانب رسیده ایم. اگر این ملت، یک وقت مصلحتش ایجاب بکند که همه درها هم را ببندد، می تواند. بدانید که اگر آن چنان روزی برای ملت ایران پیش بیاید، روز فرج است. چرا برای این که ما همیشه آن وقتی که احساس کرده ایم باید از خودمان استفاده بکنیم، درخشیده ایم. دیدید که در جنگ، به مجرد این که درهای سلاح و تجهیزات جنگی بر روی ما بسته شد، ما به درون خودمان برگشتیم که خودمان را تامین بکنیم. این پیشرفتهایی که ما امروزه در صنایع نظامی داریم، به همین خاطر پیش آمد، والا ایران نمی توانست سلاح سبک کوچک هم تولید بکند. امروز ایران سلاحهای پیچیده را هم تولید می کند و می تواند تولید کند.

ما یک سرزمین بسیار غنی هستیم علاوه بر نفت و گاز در اصلی ترین مواد فلزی چند برابر سهم خودمان از جمعیت و وسعت دنیابیشترداریم

تاریخ: 17/4/1383
ما ملتی هستیم که اولا در نقطه ی بسیار حساسی واقع شده ایم. اگر ما در غرب آفریقا و در یک گوشه ی دورافتاده ی دنیا بودیم و یا در مرکز دنیای اسلام نبودیم، اینقدر روی ما حساسیت نبود. ثانیا از لحاظ امکانات طبیعی، ما یک سرزمین بسیار غنی هستیم. علاوه ی بر نفت و گاز - که حضور ایران تعیین کننده است و من در اجتماع مسوولان نظام، چند ماه قبل این را با آمار بیان کردم - ما امروز در اصلی ترین مواد فلزی دنیا، نسبت به سهم خودمان از جمعیت و وسعت دنیا، چند برابر بیشتر داریم. ما تقریبا یکصدم جمعیت دنیا و یکصدم سطح مسکون عالم را داریم، اما در آن چهار فلز اصلی، سهم ایرانی ها حدود سه درصد، چهار درصد، پنج درصد شده است، یعنی چند برابر سهم خودمان از جمعیت و وسعت دنیا. ما امکانات کشاورزی داریم، آب خوب داریم - البته مجموعه ی کشور، پر آب نیست، اما در مناطقی سهم آب ما خیلی بالاست - بازار مصرف بزرگی داریم. امروز مصنوعات دنیا چشمشان به بازار مصرف است، ما در این زمینه یک بازار بزرگ هستیم، حدود هفتاد میلیون نفر جمعیت داریم. ما استعدادهای درخشان داریم. این موقعیت، هر قدرت استثمارگر فزون طلب زیاده خواهی را در دنیا به خودش جذب می کند. انگلیسی ها اول به عنوان نفت به ایران آمدند، اما آنها خبر نداشتند که غیر از نفت، این همه ثروت هم در ایران هست. بعد هم که آمریکایی ها آمدند و در این جا ساکن شدند.
... بنده به عنوان یک مسوول - که آماج اولین دشمنی های دشمن هستم - و به عنوان کسی که اطلاعاتش از کشور وسیع است، یعنی هم از امکانات، هم از تهدیدها، و هم از دشمنی های دشمنان باخبر است، وقتی نگاه می کنم، می بینم می توانیم. این استنباط، احساساتی نیست، بررسی شده و محاسبه شده است. ما می توانیم سند چشم انداز بیست ساله را - که چند ماه قبل تصویب و به دستگاه ها ابلاغ شد - در طول این مدت تحقق ببخشیم، این کارشناسی شده و بررسی شده است.