فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

ملتها و دولتهای متکی به ملتها، آسیب پذیر نیستند ما می توانیم دژ استبداد جهانی را، درسطح بین المللی، بشکنیم

تاریخ: 7/1/1371
ملتها و دولتهای متکی به ملتها، آسیب پذیر نیستند. این، برای ما و برای همه ی ملتها یک درس است. ما می توانیم بینی استکبار را به خاک بمالیم. ما می توانیم مانع از نفوذ استبداد جهانی باشیم.
بالاتر عرض کنم: ما می توانیم دژ استبداد جهانی را، در سطح بین المللی، بشکنیم. البته با صبر، با حوصله، با استمرار مبارزه و تلاش، این کارها شدنی ست. یک روز، قدرت شوروی را هم کسی خیال نمی کرد از بین برود، اما دیدید که رفت. ملتها می توانند معجزه ها کنند. و این معجزه، ان شاء الله، به وقوع خواهد پیوست.

ملت ایران در هیچ شرایط و وضعیتی، جز به قدم استوار و حضور مردمی خود، و جز به اصول وایمان محکم خود متکی نیست

تاریخ: 27/1/1376
ملت ایران به اعتماد اروپا و آسیا و این و آن، به این میدان قدم نگذاشته است که با رفتن آنها احساس خالی بودن پشت خود را بکند. ملت ایران در هیچ شرایطی، در هیچ وضعیتی، با هیچ کیفیتی، جز به قدم استوار خود، جز به حضور مردمی خود، جز به اصول خود، جز به ایمان محکم خود متکی نیست. لذا به فرض اگر بتوانند همه اروپا را هم از ایران جدا کنند - که البته نخواهند توانست - اگر ده دشمن مثل اروپا هم در اطراف دنیا برای ایران درست کنند، این ملت با این ایمان و با این قدم استوار، در مقابل زورگوییهای نه آمریکا و نه هیچ دولت دیگری، یک قدم به عقب نخواهد برداشت.

اگر این ملت، یک وقت مصلحتش ایجاب بکند که همه درها را ببندد، می تواند. بدانید که اگر آن چنان روزی برای ملت ایران پیش بیاید، روز فرج است

تاریخ: 27/1/1376
این ملت، ملتی با شصت میلیون نیروی انسانی و با ذخیره بسیار باارزشی از تجربه ها و سرمایه ها - سرمایه های مادی، سرمایه های انسانی، سرمایه های معنوی و دانش تجربه-است. این ملت، خیلی چیزها را در درون خود دارد. ما اگر همه دروازه هایمان را هم ببندیم، از پا نخواهیم افتاد. ما به خودکفایی نسبی کاملی در همه جوانب رسیده ایم. اگر این ملت، یک وقت مصلحتش ایجاب بکند که همه درها هم را ببندد، می تواند. بدانید که اگر آن چنان روزی برای ملت ایران پیش بیاید، روز فرج است. چرا برای این که ما همیشه آن وقتی که احساس کرده ایم باید از خودمان استفاده بکنیم، درخشیده ایم. دیدید که در جنگ، به مجرد این که درهای سلاح و تجهیزات جنگی بر روی ما بسته شد، ما به درون خودمان برگشتیم که خودمان را تامین بکنیم. این پیشرفتهایی که ما امروزه در صنایع نظامی داریم، به همین خاطر پیش آمد، والا ایران نمی توانست سلاح سبک کوچک هم تولید بکند. امروز ایران سلاحهای پیچیده را هم تولید می کند و می تواند تولید کند.