فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

با همت و تدبیر مدیران قوی، می توانیم آینده را بسازیم

تاریخ: 24/3/1368
والله من اعتقاد ندارم که این کار، مردم فریبی و دروغگویی است، برعکس، درشرایط حاضر، امیدوار کردن مردم، مبتنی بر واقعیت است. جمهوری اسلامی می تواند بزرگتر از این کارها را انجام دهد. ما نظام طاغوتی را از بین بردیم و ده سال با آمریکا و شوروی و قدرتهای شرقی و غربی جنگیدیم. ما می توانیم آینده را بسازیم و با همت وتدبیر مدیران قوی این کشور، برای مردم زندگی مناسبی به وجود آوریم.

ملتها و دولتهای متکی به ملتها، آسیب پذیر نیستند ما می توانیم دژ استبداد جهانی را، درسطح بین المللی، بشکنیم

تاریخ: 7/1/1371
ملتها و دولتهای متکی به ملتها، آسیب پذیر نیستند. این، برای ما و برای همه ی ملتها یک درس است. ما می توانیم بینی استکبار را به خاک بمالیم. ما می توانیم مانع از نفوذ استبداد جهانی باشیم.
بالاتر عرض کنم: ما می توانیم دژ استبداد جهانی را، در سطح بین المللی، بشکنیم. البته با صبر، با حوصله، با استمرار مبارزه و تلاش، این کارها شدنی ست. یک روز، قدرت شوروی را هم کسی خیال نمی کرد از بین برود، اما دیدید که رفت. ملتها می توانند معجزه ها کنند. و این معجزه، ان شاء الله، به وقوع خواهد پیوست.

ملت ایران در هیچ شرایط و وضعیتی، جز به قدم استوار و حضور مردمی خود، و جز به اصول وایمان محکم خود متکی نیست

تاریخ: 27/1/1376
ملت ایران به اعتماد اروپا و آسیا و این و آن، به این میدان قدم نگذاشته است که با رفتن آنها احساس خالی بودن پشت خود را بکند. ملت ایران در هیچ شرایطی، در هیچ وضعیتی، با هیچ کیفیتی، جز به قدم استوار خود، جز به حضور مردمی خود، جز به اصول خود، جز به ایمان محکم خود متکی نیست. لذا به فرض اگر بتوانند همه اروپا را هم از ایران جدا کنند - که البته نخواهند توانست - اگر ده دشمن مثل اروپا هم در اطراف دنیا برای ایران درست کنند، این ملت با این ایمان و با این قدم استوار، در مقابل زورگوییهای نه آمریکا و نه هیچ دولت دیگری، یک قدم به عقب نخواهد برداشت.