فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

تهاجم فرهنگی بزرگتر این است که در طول سالهای متمادی به مغز و باور ایرانی تزریق کردند که تو نمی توانی، باید دنباله رو غرب و اروپا باشی

تاریخ: 17/4/1383
پنجاه وچند سال اینها این مملکت را در درخشان ترین فرصتهای جهانی معطل و معوق گذاشتند. نه فقط از لحاظ سیاسی و امنیتی، بلکه از لحاظ فرهنگی نیز ما را عقب نگه داشتند. من که می گویم تهاجم فرهنگی، عده یی خیال می کنند مراد من این است که مثلا پسری موهایش را تا این جا بلند کند. خیال می کنند بنده با موی بلند تا این جا مخالفم. مساله ی تهاجم فرهنگی این نیست. البته بی بندوباری و فساد هم یکی از شاخه های تهاجم فرهنگی است، اما تهاجم فرهنگی بزرگتر این است که اینها در طول سالهای متمادی به مغز ایرانی و باور ایرانی تزریق کردند که تو نمی توانی، باید دنباله رو غرب و اروپا باشی. نمی گذارند خودمان را باور کنیم. الان شما اگر در علوم انسانی، در علوم طبیعی، در فیزیک و در ریاضی و غیره یک نظریه ی علمی داشته باشید، چنانچه برخلاف نظریات رایج و نوشته شده ی دنیا باشد، عده یی می ایستند و می گویند حرف شما در اقتصاد، مخالف با نظریه ی فلانی است، حرف شما در روان شناسی، مخالف با نظریه ی فلانی است. یعنی آن طوری که مومنین نسبت به قرآن و کلام خدا و وحی الهی اعتقاد دارند، اینها به نظرات فلان دانشمند اروپایی همان اندازه یا بیشتر اعتقاد دارند، جالب این جاست که آن نظریات کهنه و منسوخ می شود و جایش نظریات جدیدی می آید، اما اینها همان نظریات پنجاه سال پیش را به عنوان یک متن مقدس و یک دین در دست می گیرند، دهها سال است که نظریات پوپر در زمینه های سیاسی و اجتماعی کهنه و منسوخ شده و دهها کتاب علیه نظریات او در اروپا نوشته اند، اما در سالهای اخیر آدمهایی پیدا شدند که با ادعای فهم فلسفی، شروع کردند به ترویج نظریات پوپر، سالهای متمادی است که نظریات حاکم بر مراکز اقتصادی دنیا منسوخ شده و حرفهای جدیدی به بازار آمده است، اما عده یی هنوز وقتی می خواهند طراحی اقتصادی بکنند، به آن نظریات کهنه ی قدیمی نگاه می کنند، اینها دو عیب دارند: یکی این که مقلدند، دوم این که از تحولات جدید بی خبرند، همان متن خارجی را که برای آنها تدریس کرده اند، مثل یک کتاب مقدس در سینه ی خود نگه داشته اند و امروز به جوانهای ما می دهند. کشور ما مهد فلسفه است، اما برای فهم فلسفه به دیگران مراجعه می کنند،

با همت و تدبیر مدیران قوی، می توانیم آینده را بسازیم

تاریخ: 24/3/1368
والله من اعتقاد ندارم که این کار، مردم فریبی و دروغگویی است، برعکس، درشرایط حاضر، امیدوار کردن مردم، مبتنی بر واقعیت است. جمهوری اسلامی می تواند بزرگتر از این کارها را انجام دهد. ما نظام طاغوتی را از بین بردیم و ده سال با آمریکا و شوروی و قدرتهای شرقی و غربی جنگیدیم. ما می توانیم آینده را بسازیم و با همت وتدبیر مدیران قوی این کشور، برای مردم زندگی مناسبی به وجود آوریم.

ملتها و دولتهای متکی به ملتها، آسیب پذیر نیستند ما می توانیم دژ استبداد جهانی را، درسطح بین المللی، بشکنیم

تاریخ: 7/1/1371
ملتها و دولتهای متکی به ملتها، آسیب پذیر نیستند. این، برای ما و برای همه ی ملتها یک درس است. ما می توانیم بینی استکبار را به خاک بمالیم. ما می توانیم مانع از نفوذ استبداد جهانی باشیم.
بالاتر عرض کنم: ما می توانیم دژ استبداد جهانی را، در سطح بین المللی، بشکنیم. البته با صبر، با حوصله، با استمرار مبارزه و تلاش، این کارها شدنی ست. یک روز، قدرت شوروی را هم کسی خیال نمی کرد از بین برود، اما دیدید که رفت. ملتها می توانند معجزه ها کنند. و این معجزه، ان شاء الله، به وقوع خواهد پیوست.