فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

آنچه ما کم داشتیم - که انقلاب به ما داد - اعتمادبه نفس بود. ما امروز اعتمادبه نفس پیدا کرده ایم

تاریخ: 14/2/1384
وقتی ما می گوییم مرزهای علم را باید بشکافیم و باید از سخن روز علم یک قدم جلوتر برویم، این برای بعضی باورنکردنی است. وقتی من می گویم ما باید به آن جا برسیم که اگر در اکناف عالم یک پژوهشگر، یک دانشمند، بخواهد به فلان نظریه ی علمی یا نظریه ی فلسفی دست پیدا کند، ناچار باشد زبان فارسی را یاد بگیرد، بعضی با نگاه انکارآمیز به این نگاه می کنند. من معتقدم و می بینم در مقابل خودم که چنین چیزی شدنی است. ما اگر همت کنیم، می توانیم کاری کنیم که وقتی نام آوران عرصه ی علم و فناوری را در دنیا نام می آورند، ایرانیان و کشور ما در صدر قراربگیرد. می توانیم این کار را بکنیم. ما استعدادمان خیلی خوب است. همه چیز این را گواهی می دهد. آنچه ما کم داشتیم - که انقلاب به ما داد - اعتمادبه نفس بود. ما امروز اعتمادبه نفس پیدا کرده ایم.
... ما کسانی بودیم که در اول انقلاب در بسیاری از نیازمندی های خودمان محتاج بودیم که از فرآورده ی فکر و سرانگشت دیگران استفاده کنیم. اما امروز دیگران زیادی در دنیا هستند که از فرآورده ی فکر و سرانگشت ایرانی دارنداستفاده می کنند. این واقعیت است. ما پیش رفته ایم. این، به خاطر اعتمادبه نفس است. باید این اعتمادبه نفس ملی رادر زمینه ی علم تقویت کرد و اسلام این را به ما می آموزد.

همه ی مصایب دنیا می تواند نردبانی باشد برای پیشرفت یک انسان و یک ملت

تاریخ: 14/2/1384
همه ی مصایب دنیا می تواند نردبانی باشد برای پیشرفت یک انسان و یک ملت. در دوران جنگ و دفاع مقدس، اطراف این کشور را بستند. راه های علم و معرفت و فناوری و محصولات مورد نیاز را بر روی ما بستند. گلوله ی معمولی وسلاح معمولی به ما ندادند. اما ملت ما از این تنگنا و سختی بزرگ برای پیشبرد خود استفاده کرد. امروز دنیا درواهمه ی سلاح اتمی ملت ایران است. ما دنبال سلاح اتمی نیستیم. اما ظرفیت و قابلیت ملت ایران به آن جا رسیده است که دنیای مدرن و دنیای دارنده ی سلاح های مخرب و وحشتناک و دارنده ی سلاح اتمی، از ملت ایران، از جوانان ایران و از دانشمندان ایران در واهمه است. این خیلی پیشرفت است. این پیشرفت را چگونه و از کجا به دست آوردیم.ملت ایران توانست از آن تنگناها و سختی ها و مصیبت ها به عنوان نردبانی استفاده کند و خودش را بالا بکشد، وکشاند.

اعتماد به نفس مدیران و مسئولان کشور، یک ارزش اساسی انقلاب ماست، که اگر این نباشد، پایه های سازندگی کشور متزلزل خواهد

تاریخ: 8/6/75
مساله اعتماد به نفس مدیران و مسئولان کشور، یک ارزش اساسی انقلاب ماست، که اگر این نباشد، به نظر من پایه های سازندگی کشور متزلزل خواهدشد. تمام مسئولانی که در بخشهای مختلف کشور، مشغول تلاش و کار هستند، باید این روح اعتماد به نفس و این فکر که جمهوری اسلامی و ملت ایران و عناصر خودی این کشور، قادر هستند کشور را به بالاترین حد اعتلای مورد نیاز و خواستش برسانند، تقویت بشود. بعضا ممکن است برخی از مسئولان، بعضی از کسانی که در بخشهای مختلف مشغول کار هستند - چه در زمینه های اقتصادی، چه در زمینه های فرهنگی و غیره - به تحلیل هایی دل بسته باشند که دیگران، حتی مثلا یک فرد عالم یا نویسنده یی، در یک مجله علمی منتشر کرده باشند. این تحلیل، آن چنان نظرها را به خودش جلب کند، که اعتماد به نفس را سلب نماید و ذهن را از آن برنامه یی که ناشی از دیدن واقعیتها در کشور است - چون هر کشوری اقتضائات و واقعیاتی دارد - غافل کند و منصرف سازد!.
... باید سعی بکنیم که دانش آموزان ما از دوران مدرسه، و دانشجویان ما و کسانی که تازه وارد کار شدند، روح اعتماد به نفس را و این که می توان با تحلیلها و انگیزه ها و فهم خودی از مسایل کشور، مسایل را حل کرد، حفظ و تقویت کنند. نباید به آنچه که فلان روزنامه نویس نوشته است و فلان تحلیلگر خارجی می گوید که ایران باید این راه را طی بکند، تا بتواند مثلا به سازندگی و رفع مشکل اقتصادی برسد، اعتنا کرد. البته مسایل علمی در هر جای دنیا، از هر زبانی که صادر بشود، قابل اعتناست، منتها نه به صورت پذیرش بی قید و شرط، بلکه به صورت پذیرش تحلیلی که انسان حرفی را بگیرد، آن را با شرایط گوناگون کشور بسنجد و به مرحله عمل در بیاورد.