فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

فصل هشتم : ما میتوانیم

عناوین :
دوره ی پهلوی و تبلیغاتِ نمی توانیم
بی خبری و ناآگاهی منشا عقب افتادگی
احیای روح خودباوری و استقلال
اعتمادبه نفس خود
مصایب دنیا نردبان پیشرفت
اعتماد به نفس مدیران
تو نمی توانی، تهاجم فرهنگی دشمن
می توانیم آینده را بسازیم
می توانیم دژ استبداد جهانی را، درسطح بین المللی، بشکنیم
اتکاء به خود
روز فرج ملت ایران
ما یک سرزمین بسیار غنی هستیم
کشور ایران یکی از نادرترین کشورها
راز اقتدار ملی در ایمان، تعبد، وحدت کلمه
احساس مسئولیت عمومی نسبت به سرنوشت جامعه
با تکیه به خدا و دستورات قرآن می ایستیم
معنای استقلال اقتصادی
خط مشی صحیح در زمینه های علمی و صنعتی
اساس برنامه ریزیها بر پایه تکیه بر استعدادهای خودی
تا آن جا که می توانید به نیروهای داخلی تکیه کنید
زنده کردن احساس افتخار و هویت و شخصیت در مردم
آینده باید از آن ما باشد

در دوره ی پهلوی یکی از رایج ترین تبلیغات، نمی توانیم بود

تاریخ: 31/6/1384
در دوره ی پهلوی یکی از رایج ترین تبلیغات، نمی توانیم بود. همه ی ما از بچگی این طور بار آمده بودیم که جنس ایرانی مساوی است با بد بودن، پست بودن و نامرغوب بودن. ایرانی مساوی است با ناتوانی در تولید جنس خوب در همه ی زمینه ها. اصلا این فرهنگ را در ذهن ملت ما نهادینه کرده بودند. این در حالی است که این موضوع 180 درجه باواقعیت فرق دارد. این ملت، ملتی است که از همه جهت می تواند. می تواند تولید کند، می تواند رشد بدهد، می تواندابتکار کند، می تواند مرزهای علم و فناوری را بشکند و جلو برود.

بی خبری و ناآگاهی منشا عقب افتادگی

تاریخ: 17/2/1384
اگر شما می بینید ملت ایران در طول یکی دو قرن از کاروان علم و تمدن عقب افتاد و کشور به دست بیگانگان و دشمنان یادست نشاندگان آنها اداره شد، منشااین همه، ناآگاهی بود. ملت و جوانان و قشرهای مختلف را در بی خبری وناآگاهی نگه می داشتند تا نفهمند بر سر کشور چه دارد می آید.