فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

هنر باید در خدمت هدفی باشد اهداف امروز ما، همین مقدسات و ارزشهای والای اسلام و انقلاب است

تاریخ: 29/8/1370
هنر باید در خدمت هدفی باشد. لذا اگر شما نگاه کنید، می بینید که هر کدام از هنرمندان بزرگ عالم، هنرهای خودشان را در خدمت اهدافی قرار می دادند. اهداف امروز ما، همین مقدسات و ارزشهای والای اسلام و انقلاب است. این هنر به این برجستگی را باید در خدمت آن هدفها به کار برد.

هنر را مغتنم بشمارید و در جهت اسلامی به کار ببرید

تاریخ: 1/8/1370
هنر را مغتنم بشمارید و در جهت اسلامی به کار ببرید. هنر را با معیارهای اسلامی یاد بگیرید و یاد بدهید و آن را به کار ببرید، تا بتوانید مفاهیم و ارزشهای الهی و اسلامی را به مردم نشان بدهید. امروز دنیا محتاج حقایق اسلامی است. این آفتاب درخشان مفاهیم قرآن و معرفت قرآنی، امروز در دنیا مورد احتیاج ملتهاست.

چادر بهترین نوع حجاب است، هیچ منافاتی با هیچ نوع تحرکی هم در زن ندارد.

تاریخ: 4/10/1370
باید مسائل ارزشی اسلام در جامعه ما احیا بشود. مثلا مساله حجاب، یک مساله ارزشی است. مساله حجاب، مساله یی است که اگرچه مقدمه یی است برای چیزهای بالاتر، اما خود یک مساله ارزشی است. ما که روی حجاب این قدر مقیدیم، به خاطر این است که حفظ حجاب به زن کمک می کند تا بتواند به آن رتبه معنوی عالی خود برسد و دچار آن لغزشگاههای بسیار لغزنده یی که سرراهش قرار داده اند، نشود.
به نظر ما، بحثهایی که درباب پوشش زن می شود، بحثهای خوبی است که انجام می گیرد، منتها باید توجه کنید که هیچ بحثی در این زمینه های مربوط به پوشش زن، از هجوم تبلیغاتی غرب متاثر نباشد، اگر متاثر از آن شد، خراب خواهدشد. مثلا بیاییم با خودمان فکر کنیم که حجاب داشته باشیم، اما چادر نباشد، این فکر غلطی است. نه این که من بخواهم بگویم چادر، نوع منحصر است، نه، من می گویم چادر بهترین نوع حجاب است، یک نشانه ملی ماست، هیچ اشکالی هم ندارد، هیچ منافاتی با هیچ نوع تحرکی هم در زن ندارد. اگر واقعا بنای تحرک و کار اجتماعی و کار سیاسی و کار فکری باشد، لباس رسمی زن می تواند چادر باشد و - همان طور که عرض کردم - چادر بهترین نوع حجاب است.