فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

انقلاب برای این است که ارزشها در جامعه تغییر کند، اعتبار و ارزش انسان به عبودیت خدا باشد

تاریخ: 5/7 /1370
انقلاب برای این نیست که کسانی بروند و کسان دیگری بیایند، انقلاب برای این است که ارزشها در جامعه تغییر کند، اعتبار و ارزش انسان به عبودیت خدا باشد، انسان بنده خدا باشد، برای خدا کار کند، از خدا بترسد، از غیر خدا نترسد، ازخدابخواهد، در راه خدا کار و تلاش کند، در آیات خدا تدبر کند، عالم را درست بشناسد، کمر به اصلاح مفاسد جهانی و بشری ببندد و از خود شروع کند، هرکدام ما از خودمان شروع کنیم.

هنر باید در خدمت هدفی باشد اهداف امروز ما، همین مقدسات و ارزشهای والای اسلام و انقلاب است

تاریخ: 29/8/1370
هنر باید در خدمت هدفی باشد. لذا اگر شما نگاه کنید، می بینید که هر کدام از هنرمندان بزرگ عالم، هنرهای خودشان را در خدمت اهدافی قرار می دادند. اهداف امروز ما، همین مقدسات و ارزشهای والای اسلام و انقلاب است. این هنر به این برجستگی را باید در خدمت آن هدفها به کار برد.

هنر را مغتنم بشمارید و در جهت اسلامی به کار ببرید

تاریخ: 1/8/1370
هنر را مغتنم بشمارید و در جهت اسلامی به کار ببرید. هنر را با معیارهای اسلامی یاد بگیرید و یاد بدهید و آن را به کار ببرید، تا بتوانید مفاهیم و ارزشهای الهی و اسلامی را به مردم نشان بدهید. امروز دنیا محتاج حقایق اسلامی است. این آفتاب درخشان مفاهیم قرآن و معرفت قرآنی، امروز در دنیا مورد احتیاج ملتهاست.