فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

کاری کنیم که ارزشهای اسلامی، ارزشهای مطلق به حساب آیند

تاریخ: 1/6/1369
ملت ایران، امروز به نام اسلام، کار و تلاش می کند و برای اسلام، جهاد و مجاهدت می نماید. و این همان معجزه یی است که در دوران ما اتفاق افتاد که یک نظام اجتماعی بر اساس دین خدا و مفاهیم و ارزشهای الهی شکل بگیرد. با محاسبات مادی، چنین چیزی اصلا تصور نمی شد. ملتهای مسلمان، حقیقتا مجذوب این حرکت هستند. این مبالغه نیست، واقعیتی است که وجود دارد. علی رغم این همه تبلیغاتی که علیه جمهوری اسلامی شده، ما می بینیم که باز ملتهای اسلامی، نسبت به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی خوشبینند و در جهت همین روند، حرکت می کنند. امروز در دنیا، کمتر ملت اسلامی یی است که تحت تاثیر این حرکت قرار نگرفته باشد.
در صورتی این شوق و این امید در ملتها باقی می ماند که ما از ایمان بی قیدوشرط و پایبندی کامل به دین خدا، یک سرسوزن تنزل و تنازل نکنیم. درمعامله با قدرتهای جهانی، همین طور است. در برخورد با مسایل جهانی، همین طور است. در تنظیم سیاست خارجی، همین طور است.
در اداره داخلی کشور، همین طور است. باید آن راز سعادت جامعه را - که گردآمدن بر محور ایمان به خداست - در زندگی و نظام اجتماعی خودمان، هر لحظه قویتر و برجسته تر کنیم، ملت را به سمت تربیت اسلامی بیشتر و عمیقتر سوق بدهیم، عناصر جوان جامعه را به تربیت اسلامی تربیت بکنیم، دانشگاههای ما، وظیفه تربیت جوان مسلمان و متخصص و عالم مسلمان - نه صرفا عالم - را بر دوش خودشان احساس کنند، مدارس ابتدایی هم همین طور. کاری کنیم که در جامعه، ارزشهای اسلامی، ارزشهای مطلق به حساب بیاید و همه ارزشهای دیگر، در مقابل آنها کم رنگ باشد. صدا و سیما در این جهت، حرکت و تلاش و برنامه ریزی بکند.

نگذارید دنیاطلبان، پر رو فضا را طوری کنند که فرزند جانباز نتواند افتخار کند فرزند جانباز است

تاریخ: 4/8/1384
نگذارید دنیاطلبان، پر رو، عزیزهای بی جهت در جامعه، و فرهنگ سازهای دست نشانده ی دشمنان دین و انقلاب فضا راطوری کنند که فرزند جانباز نتواند افتخار کند فرزند جانباز است.

انقلاب برای این است که ارزشها در جامعه تغییر کند، اعتبار و ارزش انسان به عبودیت خدا باشد

تاریخ: 5/7 /1370
انقلاب برای این نیست که کسانی بروند و کسان دیگری بیایند، انقلاب برای این است که ارزشها در جامعه تغییر کند، اعتبار و ارزش انسان به عبودیت خدا باشد، انسان بنده خدا باشد، برای خدا کار کند، از خدا بترسد، از غیر خدا نترسد، ازخدابخواهد، در راه خدا کار و تلاش کند، در آیات خدا تدبر کند، عالم را درست بشناسد، کمر به اصلاح مفاسد جهانی و بشری ببندد و از خود شروع کند، هرکدام ما از خودمان شروع کنیم.