فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

در تمام این کار بزرگی که برعهده داریم، در مراحل گوناگون آن، بایستی ازاهداف و ارزشهای متعالی نظام اسلامی، یک لحظه غفلت نکنیم

تاریخ: 8/6/75
من باید این نکته را بگویم، برای این که اینها به صورت یک سرفصل فراموش نشدنی، همواره در ذهنها بماند. ما در تمام این کار بزرگی که برعهده داریم، در مراحل گوناگون آن، بایستی از اهداف و ارزشهای متعالی نظام اسلامی، یک لحظه غفلت نکنیم. اگر کار سازنده ما، با غفلت از آن اهداف انجام بگیرد، خوف انحراف این کار از آن اهداف وجود دارد. چون ما انسان و بشریم، اگر اندکی غفلت بکنیم، ممکن است که از صراط مستقیم ، به سمت چپ و راست منحرف بشویم.

رعایت ارزشهای اسلامی و عدل اسلامی یگانه نجاتبخش کشور

تاریخ: 13/3 /1370
مأموران نظام در هر بخش، مخصوصا در بخشهای کارشناسی و برنامه ریزی، باید بدانند که یگانه نجاتبخش کشور و ملت از شر سلطه دشمنان و جباران و ازشرفقر و جهل - که میراث شوم طواغیت است - رعایت ارزشهای اسلامی و عدل اسلامی و تکیه بر استعدادهای انسانی این ملت و نیروهای خالص و مخلص آن است، و هم این است که کشور را از وابستگی به بیگانگان و نیاز به دشمنان نجات خواهد داد

کاری کنیم که ارزشهای اسلامی، ارزشهای مطلق به حساب آیند

تاریخ: 1/6/1369
ملت ایران، امروز به نام اسلام، کار و تلاش می کند و برای اسلام، جهاد و مجاهدت می نماید. و این همان معجزه یی است که در دوران ما اتفاق افتاد که یک نظام اجتماعی بر اساس دین خدا و مفاهیم و ارزشهای الهی شکل بگیرد. با محاسبات مادی، چنین چیزی اصلا تصور نمی شد. ملتهای مسلمان، حقیقتا مجذوب این حرکت هستند. این مبالغه نیست، واقعیتی است که وجود دارد. علی رغم این همه تبلیغاتی که علیه جمهوری اسلامی شده، ما می بینیم که باز ملتهای اسلامی، نسبت به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی خوشبینند و در جهت همین روند، حرکت می کنند. امروز در دنیا، کمتر ملت اسلامی یی است که تحت تاثیر این حرکت قرار نگرفته باشد.
در صورتی این شوق و این امید در ملتها باقی می ماند که ما از ایمان بی قیدوشرط و پایبندی کامل به دین خدا، یک سرسوزن تنزل و تنازل نکنیم. درمعامله با قدرتهای جهانی، همین طور است. در برخورد با مسایل جهانی، همین طور است. در تنظیم سیاست خارجی، همین طور است.
در اداره داخلی کشور، همین طور است. باید آن راز سعادت جامعه را - که گردآمدن بر محور ایمان به خداست - در زندگی و نظام اجتماعی خودمان، هر لحظه قویتر و برجسته تر کنیم، ملت را به سمت تربیت اسلامی بیشتر و عمیقتر سوق بدهیم، عناصر جوان جامعه را به تربیت اسلامی تربیت بکنیم، دانشگاههای ما، وظیفه تربیت جوان مسلمان و متخصص و عالم مسلمان - نه صرفا عالم - را بر دوش خودشان احساس کنند، مدارس ابتدایی هم همین طور. کاری کنیم که در جامعه، ارزشهای اسلامی، ارزشهای مطلق به حساب بیاید و همه ارزشهای دیگر، در مقابل آنها کم رنگ باشد. صدا و سیما در این جهت، حرکت و تلاش و برنامه ریزی بکند.