فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

فصل ششم : ارزشها

عناوین :
عدم غلفت از ارزشهای متعالی نظام اسلامی در امور
رعایت ارزشهای اسلامی و عدل اسلامی یگانه نجاتبخش کشور
کاری کنیم که ارزشهای اسلامی، ارزشهای مطلق به حساب آیند
انقلاب برای این است که ارزشها در جامعه تغییر کند
اعتبار و ارزش انسان به عبودیت خدا است
هنر باید در خدمت مقدسات و ارزشهای والای اسلام و انقلاب باشد
چادر بهترین نوع حجاب است
الگوی زن مسلمان
زینب و فاطمه زهرا سلام الله علیهما الگوی زنان
تاثیر شخصیت زن اسلامی از اسلام
عدم توجه به تحول و تغییر ارزشها موجب تحجر و انحراف است
ضرورت تشکیل موزه جنگ، در برنامه های دولت
تخلف از برنامه توسعه باید ضد ارزش محسوب شود
تبیین، مستند و مستدل کردن قضایای دوره ی دفاع مقدس
فهرست نمودن حوادث هشت سال دوره دفاع مقدس
جایگاه حقیقی و والای خاطرات دفاع مقدس
اولین کار سلطه گران نابود کردن فرهنگ کشورها است
کوشش بدخواهان در از بین بردن هویت ایرانی و اسلامی ملت

در تمام این کار بزرگی که برعهده داریم، در مراحل گوناگون آن، بایستی ازاهداف و ارزشهای متعالی نظام اسلامی، یک لحظه غفلت نکنیم

تاریخ: 8/6/75
من باید این نکته را بگویم، برای این که اینها به صورت یک سرفصل فراموش نشدنی، همواره در ذهنها بماند. ما در تمام این کار بزرگی که برعهده داریم، در مراحل گوناگون آن، بایستی از اهداف و ارزشهای متعالی نظام اسلامی، یک لحظه غفلت نکنیم. اگر کار سازنده ما، با غفلت از آن اهداف انجام بگیرد، خوف انحراف این کار از آن اهداف وجود دارد. چون ما انسان و بشریم، اگر اندکی غفلت بکنیم، ممکن است که از صراط مستقیم ، به سمت چپ و راست منحرف بشویم.

رعایت ارزشهای اسلامی و عدل اسلامی یگانه نجاتبخش کشور

تاریخ: 13/3 /1370
مأموران نظام در هر بخش، مخصوصا در بخشهای کارشناسی و برنامه ریزی، باید بدانند که یگانه نجاتبخش کشور و ملت از شر سلطه دشمنان و جباران و ازشرفقر و جهل - که میراث شوم طواغیت است - رعایت ارزشهای اسلامی و عدل اسلامی و تکیه بر استعدادهای انسانی این ملت و نیروهای خالص و مخلص آن است، و هم این است که کشور را از وابستگی به بیگانگان و نیاز به دشمنان نجات خواهد داد