فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

مسئولان کشور، راه صرفه جویی و مقابله با اسراف را به مردم یاد بدهند اسراف مسئولان دولتی، از اسراف مردم عادی مضرتر است

مسئولان کشور، راه صرفه جویی و مقابله با اسراف را به مردم یاد بدهند
من به صورت کلی این را عرض می کنم. خود مسئولان دولتی هم باید اسراف نکنند. اسراف مسئولان دولتی، از اسراف مردم عادی مضرتر است، زیرا که این اسراف در بیت المال است. بنابراین مسئولان، فهرستی از مثالهای صرفه جویی و اجتناب از اسراف را ردیف کنند و آن را به مردم بگویند و تعلیم بدهند که چگونه می شود صرفه جویی کرد.

فصل ششم : ارزشها

عناوین :
عدم غلفت از ارزشهای متعالی نظام اسلامی در امور
رعایت ارزشهای اسلامی و عدل اسلامی یگانه نجاتبخش کشور
کاری کنیم که ارزشهای اسلامی، ارزشهای مطلق به حساب آیند
انقلاب برای این است که ارزشها در جامعه تغییر کند
اعتبار و ارزش انسان به عبودیت خدا است
هنر باید در خدمت مقدسات و ارزشهای والای اسلام و انقلاب باشد
چادر بهترین نوع حجاب است
الگوی زن مسلمان
زینب و فاطمه زهرا سلام الله علیهما الگوی زنان
تاثیر شخصیت زن اسلامی از اسلام
عدم توجه به تحول و تغییر ارزشها موجب تحجر و انحراف است
ضرورت تشکیل موزه جنگ، در برنامه های دولت
تخلف از برنامه توسعه باید ضد ارزش محسوب شود
تبیین، مستند و مستدل کردن قضایای دوره ی دفاع مقدس
فهرست نمودن حوادث هشت سال دوره دفاع مقدس
جایگاه حقیقی و والای خاطرات دفاع مقدس
اولین کار سلطه گران نابود کردن فرهنگ کشورها است
کوشش بدخواهان در از بین بردن هویت ایرانی و اسلامی ملت

در تمام این کار بزرگی که برعهده داریم، در مراحل گوناگون آن، بایستی ازاهداف و ارزشهای متعالی نظام اسلامی، یک لحظه غفلت نکنیم

تاریخ: 8/6/75
من باید این نکته را بگویم، برای این که اینها به صورت یک سرفصل فراموش نشدنی، همواره در ذهنها بماند. ما در تمام این کار بزرگی که برعهده داریم، در مراحل گوناگون آن، بایستی از اهداف و ارزشهای متعالی نظام اسلامی، یک لحظه غفلت نکنیم. اگر کار سازنده ما، با غفلت از آن اهداف انجام بگیرد، خوف انحراف این کار از آن اهداف وجود دارد. چون ما انسان و بشریم، اگر اندکی غفلت بکنیم، ممکن است که از صراط مستقیم ، به سمت چپ و راست منحرف بشویم.