فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

مصرف گرایی برای جامعه بلای بزرگی است. اسراف، روزبه روز شکافهای طبقاتی و شکاف بین فقیر و غنی را بیشتر و عمیق تر می کند

تاریخ: 15/9/1381
مصرف گرایی برای جامعه بلای بزرگی است. اسراف، روزبه روز شکافهای طبقاتی و شکاف بین فقیر و غنی را بیشتر و عمیق تر می کند. یکی از چیزهایی که لازم است مردم برای خود وظیفه بدانند، اجتناب از اسراف است. دستگاههای مسئول بخشهای مختلف دولتی، بخصوص دستگاههای تبلیغاتی و فرهنگی - بویژه صدا و سیما - باید وظیفه خود بدانند مردم را نه فقط به اسراف و مصرف گرایی و تجمل گرایی سوق ندهند، بلکه در جهت عکس، مردم را به سمت قناعت، اکتفا و به اندازه لازم مصرف کردن و اجتناب از زیاده روی و اسراف دعوت کنند و سوق بدهند. مصرف گرایی، جامعه را از پای درمی آورد. جامعه یی که مصرف آن از تولیدش بیشتر باشد، در میدانهای مختلف شکست خواهد خورد. ما باید عادت کنیم مصرف خود را تعدیل و کم کنیم و از زیادیها بزنیم.

مسئولین دولتی ، باید فهرستی درست کنند و موارد اسراف را به مردم یاد بدهند

تاریخ: 1/1/1377
ببینید اسراف چه کار می کند! اسراف در نان، اسراف در آب، اسراف در برق، اسراف در مصالح ساختمانی، اسراف در انواع و اقسام کالاهای گوناگون، اسراف در اسباب بازی بچه و در وسایل تجملاتی! عزیزان من این اسراف، همان کاری را با کشور می کند که دشمن می خواهد! او از آن طرف به وسیله نفت، به وسیله تحریم اقتصادی و انواع و اقسام ضربه ها، برملت ایران ضربه وارد می کند، از این طرف هم خود ما با اسراف و صرفه جویی نکردن، ضربه او را تکمیل می کنیم! حرف من این است. من در پیام گفتم که مردم را به ریاضت اقتصادی دعوت نمی کنم، ابدا! چه ریاضتی بحمدالله ملت ما احتیاج به ریاضت ندارد. من آنها را به قناعت، به صرفه جویی و به اسراف نکردن، دعوت می کنم. اسراف، حرام است. این هم نمی شود که من و شما، مرتب دیگران را نصیحت کنیم، همه باید سعی کنند که اسراف را از زندگی خودشان، از زندگی شخصی و از زندگی کاری خود دور کنند.
من در پیام عرض کردم که مسئولین دولتی ، باید فهرستی درست کنند و موارد اسراف را به مردم یاد بدهند. این یک مطلب از مطالبی که ما در پیام امسال عرض کردیم، حالا هم تاکید کردیم و توقع داریم که مردم، توجه و دنبال کنند. انشاء اللّه از آن، سود کشور حاصل بشود.

مسئولان کشور، راه صرفه جویی و مقابله با اسراف را به مردم یاد بدهند اسراف مسئولان دولتی، از اسراف مردم عادی مضرتر است

مسئولان کشور، راه صرفه جویی و مقابله با اسراف را به مردم یاد بدهند
من به صورت کلی این را عرض می کنم. خود مسئولان دولتی هم باید اسراف نکنند. اسراف مسئولان دولتی، از اسراف مردم عادی مضرتر است، زیرا که این اسراف در بیت المال است. بنابراین مسئولان، فهرستی از مثالهای صرفه جویی و اجتناب از اسراف را ردیف کنند و آن را به مردم بگویند و تعلیم بدهند که چگونه می شود صرفه جویی کرد.