فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

کسی که امکانات شخصی دارد، حق ندارد از امکانات دولتی استفاده کند

تاریخ: 23/5 /1370
کسی که امکانات شخصی دارد، حق ندارد از امکانات دولتی استفاده کند
من الان اعلام می کنم و قبلا هم نوشتم و این را گفتم که آن وقتی که آقایان امکانات شخصی دارند، حق ندارند از امکانات دولتی استفاده بکنند. اگر ماشین دارید، آن را سوار شوید و به وزارتخانه و محل کارتان بیایید، ماشین دولتی یعنی چه والله اگر من از طرف مردم مورد ملامت قرار نمی گرفتم که مرتب ملاحظه جهات امنیتی را توصیه می کنند، بنده با ماشین پیکان بیرون می آمدم.
به حد ضرورت اکتفا کنید و اندازه نگه دارید، اینها ما را از مردم دور می کند، روحانیون را از مردم دور می کند. روحانیون، به تقوا و ورع و بی اعتنایی به دنیا در چشمها شیرین شدند. بدون ورع و بدون دورانداختن دنیا، نمی شود در چشمها شیرین ماند. مردم رودربایستی ندارند، خدا هم با کسی رودربایستی ندارد. مگر خدا با من و شما قوم و خویشی دارد

فصل پنجم : صرفه جویی و مقابله با اسراف

عناوین :
مصرف گرایی برای جامعه بلای بزرگی است
مسئولین فهرست موارد اسراف را درست و به مردم یاد بدهند
اسراف مسئولان دولتی، از اسراف مردم عادی مضرتر است

مصرف گرایی برای جامعه بلای بزرگی است. اسراف، روزبه روز شکافهای طبقاتی و شکاف بین فقیر و غنی را بیشتر و عمیق تر می کند

تاریخ: 15/9/1381
مصرف گرایی برای جامعه بلای بزرگی است. اسراف، روزبه روز شکافهای طبقاتی و شکاف بین فقیر و غنی را بیشتر و عمیق تر می کند. یکی از چیزهایی که لازم است مردم برای خود وظیفه بدانند، اجتناب از اسراف است. دستگاههای مسئول بخشهای مختلف دولتی، بخصوص دستگاههای تبلیغاتی و فرهنگی - بویژه صدا و سیما - باید وظیفه خود بدانند مردم را نه فقط به اسراف و مصرف گرایی و تجمل گرایی سوق ندهند، بلکه در جهت عکس، مردم را به سمت قناعت، اکتفا و به اندازه لازم مصرف کردن و اجتناب از زیاده روی و اسراف دعوت کنند و سوق بدهند. مصرف گرایی، جامعه را از پای درمی آورد. جامعه یی که مصرف آن از تولیدش بیشتر باشد، در میدانهای مختلف شکست خواهد خورد. ما باید عادت کنیم مصرف خود را تعدیل و کم کنیم و از زیادیها بزنیم.