فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

مراقب باشید، این امانت و روحیه امانتداری نسبت به آنچه که از مردم در اختیار ماست اختلال پیدا نکند

تاریخ: 6/2/1376
من می خواهم از شما به طور جد بخواهم که مراقب باشید، این امانت و این روحیه امانتداری نسبت به آنچه که از مردم در اختیار ماست - بیت المال و آنچه که مربوط به ثروتهای عمومی کشور است - اختلال پیدا نکند. نگذارید دشمن بتواند این طور تبلیغ بکند که یک طبقه جدید و یک اشرافیگری جدید، در حال شکل گیری است. دشمن، از این گونه حرفها می زند. اگر چیزی دیده شد که این حرف دشمن را به نحوی تایید کرد، این خدمت به دشمن است، نباید بگذارید.

کسی که امکانات شخصی دارد، حق ندارد از امکانات دولتی استفاده کند

تاریخ: 23/5 /1370
کسی که امکانات شخصی دارد، حق ندارد از امکانات دولتی استفاده کند
من الان اعلام می کنم و قبلا هم نوشتم و این را گفتم که آن وقتی که آقایان امکانات شخصی دارند، حق ندارند از امکانات دولتی استفاده بکنند. اگر ماشین دارید، آن را سوار شوید و به وزارتخانه و محل کارتان بیایید، ماشین دولتی یعنی چه والله اگر من از طرف مردم مورد ملامت قرار نمی گرفتم که مرتب ملاحظه جهات امنیتی را توصیه می کنند، بنده با ماشین پیکان بیرون می آمدم.
به حد ضرورت اکتفا کنید و اندازه نگه دارید، اینها ما را از مردم دور می کند، روحانیون را از مردم دور می کند. روحانیون، به تقوا و ورع و بی اعتنایی به دنیا در چشمها شیرین شدند. بدون ورع و بدون دورانداختن دنیا، نمی شود در چشمها شیرین ماند. مردم رودربایستی ندارند، خدا هم با کسی رودربایستی ندارد. مگر خدا با من و شما قوم و خویشی دارد

فصل پنجم : صرفه جویی و مقابله با اسراف

عناوین :
مصرف گرایی برای جامعه بلای بزرگی است
مسئولین فهرست موارد اسراف را درست و به مردم یاد بدهند
اسراف مسئولان دولتی، از اسراف مردم عادی مضرتر است