فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

آنچه من بر آن تکیه می کنم، این است که نگذارید مسابقه رفاه طلبی و ثروت اندوزی ادامه یابد و توسعه پیدا کند

تاریخ: 20/8/1381
آنچه من بر آن تکیه می کنم، این است که نگذارید مسابقه رفاه طلبی و ثروت اندوزی - اگر در بین بعضی وجود دارد - ادامه یابد و توسعه پیدا کند. همه مسئولان از زندگی متوسطی برخوردارند. بعضیها در دوران مسئولیت درصدد بربیایند از این فرصت استفاده کنند - چون می دانند مدت مسئولیت ها طولانی نیست و کوتاه است - و برای خود زراندوزی کنند، به فکر تامین آتیه خود بیفتند، یا کسانی بخواهند برای همیشه قدرت را برای خود بیمه کنند، این هم از همان چیزهایی است که انسان را به طغیان می کشاند، یکی از سرکشی های بشری این است، قدرتی را که نظام اسلامی به ما داده است، بخواهیم برای خودمان همیشگی کنیم، یا از امکان و فرصتی که در اختیار ماست، در راه کامجویی ها و التذاذهای مشخصی و نامشروع استفاده کنیم، همه اینها خطاها و لغزشهایی است که باید از آن بشدت پرهیز کرد، ما باید مراقب باشیم.

گرایش اشرافیگری، از جمله مقولاتی است که بایستی فضای عمومی کشوراحساسات و خواست مردم، و به تعبیر رساتر، فرهنگ عمومی مردم آن را دفع کند

تاریخ: 1/9/1378
گرایش اشرافیگری، آن چیزی نیست که بشود با قانون و با دادگاه و با بازجویی و با امثال اینها علاجش کرد، خیلی سخت تر از این حرفهاست، این از جمله مقولاتی است که بایستی فضای عمومی کشور - احساسات مردم، خواست مردم، و به تعبیر رساتر، فرهنگ عمومی مردم - آن را دفع کند، تا این علاج بشود.
این اشرافیگری، با احساس عمومی مردم، با نوشتن، با گفتن و با ترویج این فکر درست خواهد شد، این باید به یک فرهنگ تبدیل بشود، کاری نیست که بشود به صورت دادگاه ویژه و محاکمه و امثال اینها درستش کرد.

اگر مبلغی از مخارج دولت، عبارت از تغییر دکوراسیون اتاق فلان مسئول در بخشهای گوناگون باشد، این جرم و خطاست

تاریخ: 23/5 /1370
اگر مبلغی از مخارج دولت، عبارت از تغییر دکوراسیون اتاق مدیر کل و معاون وزیر و وزیر و فلان مسئول قضایی و فلان مسئول در بخشهای گوناگون دیگر باشد، این جرم و خطاست. اگر یکی از مخارج دولت این باشد که فلان تعداد ماشین جدید بیاوریم و بین دستگاهها تقسیم بکنیم، ما حق نداریم این را جزو مخارج دولت حساب کنیم و به حساب آن از سوبسید مردم بزنیم. نه، این خلاف است. برای این کارها حد بگذارید. دستگاهها باید بخشنامه کنند و در مورد این تغییر دکوراسیونها و تغییر خانه ها و خرجهای اضافی حدی معین بکنند. من نمی گویم مثل بعضی از تندروها باشیم که می گویند در مسجد بنشینیم و وزارت کنیم، نه، در مسجد نمی شود. وزارت کرد، یک ساختمان و چهار تا اتاق و تعدادی مسئول و یک مقدار هم بالاخره امکانات برای زندگی آن آقایی که می خواهد خدمت بکند، می خواهد، اما باید در حدی باشد.