فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

افزون طلبی برای مسئولان ممنوع است. مشی اشرافیگرایانه برای مسئولان کشور نقطه ضعف به شمار می آید

تاریخ: 1/1/1380
افزون طلبی برای مسئولان ممنوع است. مشی اشرافیگرایانه برای مسئولان کشور نقطه ضعف به شمار می آید. اگر دیگران این را لازمه رسیدن به مقامات عالیه کشور می دانند، در نظام اسلامی، اینها نه تنها لازمه اش نیست، بلکه نقطه ضعف هم محسوب می شود.

ضرورت پرهیز از خوی اشرافی و تسری آن به همه اجزا زیر مجموعه

تاریخ: 8/6/74
الحمدلله شما که مسئولان درجه یک کشور هستید، خوی و خصلت مردمی دارید و خودتان جزو قشرهای متوسط مردم هستید و خوی اشرافی و کناره جویی از مردم و دوری از آنها را ندارید. این نعمت خیلی بزرگی است که باید آن را حفظ کنید و به همه اجزای دست اندرکار تسری بدهید. اگر احیانا کسی از گوشه و کنار در مجموعه شما پیدا می شود که می بینید روشش طور دیگری است، جلویش را نگه دارید.

آنچه من بر آن تکیه می کنم، این است که نگذارید مسابقه رفاه طلبی و ثروت اندوزی ادامه یابد و توسعه پیدا کند

تاریخ: 20/8/1381
آنچه من بر آن تکیه می کنم، این است که نگذارید مسابقه رفاه طلبی و ثروت اندوزی - اگر در بین بعضی وجود دارد - ادامه یابد و توسعه پیدا کند. همه مسئولان از زندگی متوسطی برخوردارند. بعضیها در دوران مسئولیت درصدد بربیایند از این فرصت استفاده کنند - چون می دانند مدت مسئولیت ها طولانی نیست و کوتاه است - و برای خود زراندوزی کنند، به فکر تامین آتیه خود بیفتند، یا کسانی بخواهند برای همیشه قدرت را برای خود بیمه کنند، این هم از همان چیزهایی است که انسان را به طغیان می کشاند، یکی از سرکشی های بشری این است، قدرتی را که نظام اسلامی به ما داده است، بخواهیم برای خودمان همیشگی کنیم، یا از امکان و فرصتی که در اختیار ماست، در راه کامجویی ها و التذاذهای مشخصی و نامشروع استفاده کنیم، همه اینها خطاها و لغزشهایی است که باید از آن بشدت پرهیز کرد، ما باید مراقب باشیم.