فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

انسان اگر بخواهد در وضعیت جامعه، کشور و زندگی خود، تحول ایجاد کند، باید این تحول را در خود آغاز کند

تاریخ: 28/12/1376
انسان اگر بخواهد در وضعیت جامعه خود، کشور خود و زندگی خود، تحول ایجاد کند، باید این تحول را در خود آغاز کند - تحول اخلاقی، تحول درونی، رفتن به سوی صفا و انسانیت، عبودیت پروردگار و تسلیم در مقابل اراده خداوند عالم و آفریننده هستی - که این تحول، سعادت انسانها را متضمن است.

دلایل پیروزی در جنگ

تاریخ: 5/7 /1370
چه شد که این پیروزی به دست آمد برادران و خواهران عزیز در سراسر کشور! چه شد که شما پیروز شدید آیا جز ایمان شما، توکل شما به خدا، تصمیم شما برای ایستادگی در مقابل دشمنان خدا، وحدت کلمه شما - که به هیچ وسیله یی نتوانستند آن را در هم بشکنند - فداکاری قهرمانانه جوانان شما، جوانانی که در عین جوانی، از لذتهای دنیا گذشتند و تسلیم وسوسه ها نشدند، و پدر و مادری که از جوانانشان گذشتند و تسلیم وسوسه محبت و عشق به اولادشان نشدند، وبی اعتنایی به زخارف دنیا و نگریستن به هدف عالی - یعنی سربلندی اسلام و مسلمین - پیروزی ملت ایران عامل دیگری داشت

بشر هرچه ناراحتی و رنج و دشواری تحمل می کند، بر اثر دوری از راه خدا و سرکشی در مقابل احکام الهی است

تاریخ: 28/12/1376
بشر هرچه ناراحتی و رنج و دشواری تحمل می کند، بر اثر دوری از راه خدا و سرکشی در مقابل احکام الهی است. بحمدالله مردم کشور ما در این راه، حرکت بزرگی را آغاز کرده و در این حرکت، پیش رفته اند، و من امیدوارم هرچه می گذرد، مردم ما از لحاظ اخلاق فردی و جمعی، از لحاظ ایجاد صفات و خصال ممتاز بشری در درون خودشان، پیشتر بروند و با دوستان، با صفا و محبت و با مروت هرچه بیشتر، با بیگانگان با هوشیاری و بیداری هرچه بیشتر، و با دشمنان با سرسختی هرچه بیشتر مواجه بشوند، تا انشاءاللّه بتوانند کشتی نجات خودشان را به ساحلهای امن و امان الهی برسانند.