فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

قرآن خواندن هر روز را فراموش نکنید. هر روز حتما قرآن بخوانید. هر مقداری می توانید

تاریخ: 8/6/1384
قرآن خواندن هر روز را فراموش نکنید. هر روز حتما قرآن بخوانید. هر مقداری می توانید. آنهایی که ترجمه ی قرآن را می فهمند، با تدبر به ترجمه نگاه کنند. آنهایی که ترجمه ی قرآن را نمی فهمند، یک قرآن مترجم خوب - که الحمدالله زیادهم داریم - کنار دستشان بگذارند و به ترجمه ی آن نگاه کنند. ممکن است ده دقیقه صرف وقت کنید و یک صفحه یا دوصفحه بخوانید. اما هر روز بخوانید. این را یک سیره ی قطعی برای خودتان قرار دهید. علامت بگذارید، فردا ازدنباله اش بخوانید.

انسان اگر بخواهد در وضعیت جامعه، کشور و زندگی خود، تحول ایجاد کند، باید این تحول را در خود آغاز کند

تاریخ: 28/12/1376
انسان اگر بخواهد در وضعیت جامعه خود، کشور خود و زندگی خود، تحول ایجاد کند، باید این تحول را در خود آغاز کند - تحول اخلاقی، تحول درونی، رفتن به سوی صفا و انسانیت، عبودیت پروردگار و تسلیم در مقابل اراده خداوند عالم و آفریننده هستی - که این تحول، سعادت انسانها را متضمن است.

دلایل پیروزی در جنگ

تاریخ: 5/7 /1370
چه شد که این پیروزی به دست آمد برادران و خواهران عزیز در سراسر کشور! چه شد که شما پیروز شدید آیا جز ایمان شما، توکل شما به خدا، تصمیم شما برای ایستادگی در مقابل دشمنان خدا، وحدت کلمه شما - که به هیچ وسیله یی نتوانستند آن را در هم بشکنند - فداکاری قهرمانانه جوانان شما، جوانانی که در عین جوانی، از لذتهای دنیا گذشتند و تسلیم وسوسه ها نشدند، و پدر و مادری که از جوانانشان گذشتند و تسلیم وسوسه محبت و عشق به اولادشان نشدند، وبی اعتنایی به زخارف دنیا و نگریستن به هدف عالی - یعنی سربلندی اسلام و مسلمین - پیروزی ملت ایران عامل دیگری داشت