فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

اگر این توفیق و جور آمدن کار و فرصت لازم کار را می خواهید، باید با خدارابطه مستقیم برقرار کنید

تاریخ: 2/6/1376
بدون اتکا و توکل به خدا و ارتباط ویژه با او، توفیق لازم را به دست نخواهید آورد. توفیق از سوی خداست، جبر نیست. توفیق، یعنی جور کردن و جور آوردن و موافق طبع و موافق خواست آوردن کار. این، معنای توفیق است، نه این که وقتی می گوییم خدا توفیق داد، یعنی پشت گردن آدم را گرفت که این کار را انجام بدهد. باز هم اراده خود شماست که کار را انجام می دهد، اما توفیق از طرف پروردگار است. اگر این توفیق و جور آمدن کار و فرصت لازم کار را می خواهید، باید با خدا رابطه مستقیم برقرار کنید، رابطه تضرع، رابطه خواست، رابطه ویژه. این رابطه با خدا را همه باید داشته باشند، اما شما که مسئول هستید و یکی از مدیریتهای بالا در دست شماست - شما که می گویم، یعنی ما مسئولان، که من خودم از شما به این کار اولی هستم - جزو شایسته ترین افرادی هستید که باید این رابطه ویژه را با خدا داشته باشید.

قرآن خواندن هر روز را فراموش نکنید. هر روز حتما قرآن بخوانید. هر مقداری می توانید

تاریخ: 8/6/1384
قرآن خواندن هر روز را فراموش نکنید. هر روز حتما قرآن بخوانید. هر مقداری می توانید. آنهایی که ترجمه ی قرآن را می فهمند، با تدبر به ترجمه نگاه کنند. آنهایی که ترجمه ی قرآن را نمی فهمند، یک قرآن مترجم خوب - که الحمدالله زیادهم داریم - کنار دستشان بگذارند و به ترجمه ی آن نگاه کنند. ممکن است ده دقیقه صرف وقت کنید و یک صفحه یا دوصفحه بخوانید. اما هر روز بخوانید. این را یک سیره ی قطعی برای خودتان قرار دهید. علامت بگذارید، فردا ازدنباله اش بخوانید.

انسان اگر بخواهد در وضعیت جامعه، کشور و زندگی خود، تحول ایجاد کند، باید این تحول را در خود آغاز کند

تاریخ: 28/12/1376
انسان اگر بخواهد در وضعیت جامعه خود، کشور خود و زندگی خود، تحول ایجاد کند، باید این تحول را در خود آغاز کند - تحول اخلاقی، تحول درونی، رفتن به سوی صفا و انسانیت، عبودیت پروردگار و تسلیم در مقابل اراده خداوند عالم و آفریننده هستی - که این تحول، سعادت انسانها را متضمن است.