فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

اگر توجه به خدا نمی بود، مشکل می توان تصور کرد که این انقلاب می توانست به این موفقیتها نایل شود

تاریخ: 1370/10/19
آنچه امروز برای ما مهم است و مربوط به آینده است - که گذشته هم باید همیشه در خدمت آینده باشد - چند نکته است:
یک نکته این است که هرچه این نهضت و این ملت، و بر اثر برکات این ملت، ملتهای دیگر اسلامی دارند، از توجه به خدا و توکل به خدا و زنده کردن یاد خدا در دلهاست، از این نباید لحظه یی غفلت کرد. اگر توجه به خدا و استمداد از منبع لایزال قدرت الهی نمی بود، مشکل می توان تصور کرد که این انقلاب و این ملت و این حرکت می توانست به این موفقیتها نایل شود، در آینده هم همین طور خواهد بود.
نکته دوم هم که بسیار حایز اهمیت است، مساله مردمی بودن این انقلاب و این نظام مقدس است. هرچه کردند و هرچه شد، مردم کردند. امام بزرگوار هم متکی به همین آحاد و نفوس مومنه مردم بود. مسئولان کشور - خدمتگزارانی که بوده اند و هستند - قدرتشان، جراتشان، توان معنوی و روحی مقابله شان با تهدیدها و مبارزطلبیهای استکبار و قدرتهای شیطانی، به پشتوانه و پشتیبانی همین ملت است. اتصال نظام، دولت، حکومت و مسئولان با مردم، یکی از همان نعمتهای معجزه آسای الهی است.

اگر این توفیق و جور آمدن کار و فرصت لازم کار را می خواهید، باید با خدارابطه مستقیم برقرار کنید

تاریخ: 2/6/1376
بدون اتکا و توکل به خدا و ارتباط ویژه با او، توفیق لازم را به دست نخواهید آورد. توفیق از سوی خداست، جبر نیست. توفیق، یعنی جور کردن و جور آوردن و موافق طبع و موافق خواست آوردن کار. این، معنای توفیق است، نه این که وقتی می گوییم خدا توفیق داد، یعنی پشت گردن آدم را گرفت که این کار را انجام بدهد. باز هم اراده خود شماست که کار را انجام می دهد، اما توفیق از طرف پروردگار است. اگر این توفیق و جور آمدن کار و فرصت لازم کار را می خواهید، باید با خدا رابطه مستقیم برقرار کنید، رابطه تضرع، رابطه خواست، رابطه ویژه. این رابطه با خدا را همه باید داشته باشند، اما شما که مسئول هستید و یکی از مدیریتهای بالا در دست شماست - شما که می گویم، یعنی ما مسئولان، که من خودم از شما به این کار اولی هستم - جزو شایسته ترین افرادی هستید که باید این رابطه ویژه را با خدا داشته باشید.

قرآن خواندن هر روز را فراموش نکنید. هر روز حتما قرآن بخوانید. هر مقداری می توانید

تاریخ: 8/6/1384
قرآن خواندن هر روز را فراموش نکنید. هر روز حتما قرآن بخوانید. هر مقداری می توانید. آنهایی که ترجمه ی قرآن را می فهمند، با تدبر به ترجمه نگاه کنند. آنهایی که ترجمه ی قرآن را نمی فهمند، یک قرآن مترجم خوب - که الحمدالله زیادهم داریم - کنار دستشان بگذارند و به ترجمه ی آن نگاه کنند. ممکن است ده دقیقه صرف وقت کنید و یک صفحه یا دوصفحه بخوانید. اما هر روز بخوانید. این را یک سیره ی قطعی برای خودتان قرار دهید. علامت بگذارید، فردا ازدنباله اش بخوانید.